Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lågtryckavloppssystem

Från vissa fastigheter går det inte att avleda avloppsvattnet via självfallsledningar. Då kan man installera en pump vid fastigheten som trycker i väg avloppsvattnet från fastigheten vidare ut till det kommunala avloppsledningsnätet. I Kävlinge kommun gäller detta främst fastigheter på landsbygden.

Så fungerar Lågtrycksavloppssystem - LTA

Avloppsvattnet avleds från bostaden till pumpenheten. Därifrån pumpas avloppsvattnet ut till den kommunala ledningen.

Pumpenheten består av en tank, en pump, automatik och monteringsdetaljer. Pumpen startar när vattnet i tanken når en viss nivå och stannar när nivån åter är låg. Inträffar något fel på enheten larmar den.

Ytterligare information finns i broschyren LågtrycksavloppssystemPDF

Skötsel

Pumpen klarar av att ta hand om normalt avloppsvatten, d.v.s. inte bindor, blöjor, tamponger, tops med mera. Tak-, regn- och dräneringsvatten får inte tillföras pumpenheten.

Pumpenheten klarar inte av större mängder fett. Var därför noga med att torka ur stekpannan innan diskning. Häll större mängder fett i till exempel en mjölkkartong och släng detta i hushållssoporna istället för i vasken.

Observera att om stopp eller andra problem uppstår på grund av felaktigt brukande är det fastighetsägaren som bekostar rengöring, spolning och eventuella reparationskostnader.

Pumpenheten ska vara lätt åtkomlig för service och reparation och det är därmed inte tillåtet att bygga in den eller på annat sätt försvåra åtkomligheten för Teknisk enhets personal.

Låt strömmen till pumpen vara påslagen även när huset står tomt.


LTA-pump


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga