Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

VA-taxa

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när en fastighet ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet. Ytterligare information finns i menyn till vänster under Anslutning av fastighet.

Brukningsavgiften faktureras löpande och är uppdelad i fasta årskostnader och en rörlig kostnad som beräknas utifrån vattenförbrukningen.

Ny VA-taxa 2019

Från och med den 1 januari 2019 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Kävlinge kommun. Den nya taxan antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2018.

Gällande VA-taxa 2019PDF

Vad betyder höjningen i kronor för en normalvilla?

Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Kävlinge som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år ökar med ca 14 kr per månad.

Varför höjs avgifterna?
Sydvatten AB, som är Kävlinge kommuns dricksvattenleverantör, höjer sina avgifter gentemot kommunen. För att täcka den ökade kostnaden höjer Kävlinge kommun VA-taxan.

Prisexempel för en villa ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

Observera att en villa ska betala 1 st. lägenhetsavgift!

Brukningsavgifter enligt VA-taxa 2019

Fasta kostnader

inkl. moms

Fast avgift

1 590 kr

Lägenhetsavgift

1 087 kr

Dagvatten fastighet

546 kr

Dagvatten gata

212 kr

Rörlig kostnad

inkl. moms

Förbrukningsavgift

16,24 kr/m³

 


Alla betalar lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en avgift som betalas av alla kunder. Avgiften är tänkt att spegla nyttan fastigheten har av VA-tjänsten. Tidigare betalade alla fastigheter lika mycket i fast avgift oavsett hur många bostadsenheter/lägenheter där fanns. Om du bor i villa betalar du en lägenhetsavgift. I flerbostadshus betalar man lägenhetsavgift efter antalet lägenheter i huset, därav namnet på avgiften.

Ska du betala dagvattenavgift?

Dagvattenavgiften är uppdelad i två avgifter, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Dagvatten fastighet betalas av abonnenter vars dag- och dräneringsvatten från fastigheten avleds till kommunala dagvattensystem.

Dagvatten gata betalas av alla abonnenter i områden med dagvattenhantering.

 

Förstå fakturan


Uppdaterad 2019-11-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER