Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan! Vi erbjuder barn och unga möjlighet att delta i kreativ och kulturell verksamhet efter skoltid. 

Den här filmen har våra elever gjort för att visa dig hur det är på kulturskolan.

Välj mellan att spela ett instrument, sjunga, skapa film, teckna serier, spela teater, trolla eller att måla och rita. Vi skapar möjligheter att träffas och ha kul utifrån olika intressen.

Här finns Kulturskolan

Kävlinge

 • Kulturskolan, Kvarngatan 17

Löddeköpinge

 • Tolvåkerskolan, Bollvägen 8

Hofterup

 • Skönadalsskolan, Pulpetvägen 4

Furulund

 • Ljungenskolan, Möllegatan 7

Ämnen på Kulturskolan

Bild och serieteckning

Vi upptäcker och utforskar bild och formvärlden med olika tekniker och uttryck. Det finns även möjlighet att studera serieteckning.

Mer information om bild

Musikundervisning

Instrumentalundervisning, musikproduktion, orkestrar, sång och kör. Du kan välja mellan ett stort antal ämnen.

Mer information om musikundervisning och instrument

Teater

På teaterlektionerna övar vi på att tillsammans våga uttrycka, gestalta, berätta och improvisera tillsammans och detta skapar en gruppkänsla av trygghet, glädje och mod.

Mer information om teater

Trolleri

Vi lär oss korttrick, reptrick och att trolla bort saker. Vi tränar koncentrationsförmågan och fingerfärdigheten.

Mer information om trolleri

Direktsändning och film

På denna kurs lär du dig att sända evenemang i direktsändning samt att göra film. Det är eleverna på Direktsändning och film som har gjort kulturskolans presentationsfilm.
Kursledare: Peter Timar Lönneborg

Mer information om Direktsändning och film

Avgifter och villkor

När du är ny på skolan eller om du får en ny lärare kan du prova en gång gratis. Om du då avanmäler dig innan andra lektionstillfället utgår ingen avgift. Därefter faktureras full avgift för hela terminen. Om du väljer att sluta mitt i terminen återbetalas ingen avgift. Börjar du mitt i terminen eller senare blir avgiften reducerad. Undervisningen fortsätter tills du säger upp den och du behåller din plats även nästa termin om du inte avanmäler dig innan terminens början. Under vårterminen genomförs en återanmälan inför nästa läsår. Vi kontaktar alla berörda om detta.

Avgifterna ser ut enligt följande:

Musikinstrument och sång

 • 1400 kr/termin. Notmaterial (spelböcker med mera) ingår inte i terminsavgiften.
 • Syskonrabatt tillämpas med 20% för barn 2, 50% för barn 3 och 80% för barn 4 och därutöver.
 • PlayAlongMusic är avgiftsfritt under en provperiod höstterminen 2021. Därefter kommer utbildningen att utvärderas och avgiftsättas.

Bild, musikproduktion, trolleri, teater, direktsändning & film

 • 750 kr/termin
 • Syskonrabatt tillämpas med 20% för barn 2, 50% för barn 3 och 80% för barn 4 och därutöver.

Ensemble, kör eller orkester

 • 500 kr/termin (elever som redan studerar ett musikämne på Kulturskolan går gratis).
 • Avgift för instrumenthyra är 475 kr/termin. 
 • PlayAlongMusic är kostnadsfritt under höstterminen.

Vi har som målsättning att erbjuda minst 30 undervisningstillfällen per läsår (kör och orkester undantagna). Lärarledda uppträden, vernissager och digitala lärarledda undervisningstillfällen räknas som genomförd undervisning. Om kulturskolan erbjuder färre än 28 undervisningstillfällen på ett läsår kommer en delåterbetalning av avgiften att utföras.

I musikämnen kan eleven förväntas tillhandahålla en del av de undervisningsmaterial (spelböcker, noter) och förbrukningsvaror (till exempel rörblad och ventilolja) som läraren anser nödvändig för undervisningen.

Om du uteblir utan giltigt skäl tre gånger samma termin avslutas din plats på skolan och platsen går till annan sökande. Detta då vi har kö till kulturskolan. Ingen avgift återbetalas.

Vanliga frågor

Hur gammal ska jag vara?

Vi har undervisning för ungdomar i åldern 7-19 år och åldrarna varierar för olika ämnen. För mer information se under fliken Våra ämnen.

Måste jag vara folkbokförd i Kävlinge kommun för att få vara med?

Minst en av dina vårdnadshavare måste vara folkbokförd i kommunen.

Har ni ämnen för barn med särskilda behov?

Vår undervisning är individanpassad. För att på bästa sätt kunna tillgodose barnets särskilda behov vill vi gärna att ni informerar oss på Kulturskolan och framför allt pedagogerna om eventuella särskilda behov. Det påverkar inte antagningsprocessen.

Hur anmäler jag mig?

Detta kan göras direkt via e-tjänst Ansök till Kulturskolan, klicka där och fyll i formuläret. Om du saknar BankID kontaktar du oss på kulturskolan@kavlinge.se eller telefon 046-280 42 96.

Vad gör ni med min ansökan?

Ansökan ställs i kön efter era önskemål. Det är olika hög beläggning på olika ämnen och vi arbetar hårt med att hålla köerna så korta som möjligt. Så fort en plats blir ledig, skickas antagningserbjudande ut.

Hur hanteras personuppgifter?

Personuppgifter i anmälan registreras i Kävlinge kommuns elevadministrativa system i enlighet med GDPR-lagen.

Hur hanteras skyddade personuppgifter?

Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem. Kontakta oss på telefonnummer 046-280 42 96.

Vad kostar det?

Den informationen hittar du under avgifter och villkor.

Får man gå på flera ämnen?

Om det finns intresse kan man kombinera ett ämne inom musik med övriga ämnen. Däremot finns det inte möjlighet att gå på två olika instrument.

Hur många gånger är det?

Vi strävar efter att erbjuda minst 30 undervisningstillfällen per läsår. Om vi erbjuder färre än 28 gånger per läsår har du rätt till en delåterbetalning av avgiften. Alla lärarledda undervisningstillfällen räknas.

Om jag vill byta ämne hur gör jag då?

Uppdatera din ansökan i vårt system. Du kan behålla ditt ämne tills du blir erbjuden plats på det nya ämnet.

Kan jag hyra instrument? 

Vi har uthyrning av de flesta blås- och stråkinstrument samt elbas. Spelar du gitarr, piano eller trummor förväntas du ha tillgång till eget instrument. Avgiften för instrumenthyra är 475 kr/termin. Om man slutar mitt i en termin återbetalas ingen avgift.

Om jag vill köpa ett eget instrument?

Vi rekommenderar att ni tar kontakt med våra lärare innan ni köper ett instrument så kan de hjälpa er att hitta ett bra instrument till rimligt pris. Det är lätt att bli lurad om man på egen hand hittar ett billigt instrument på nätet och man kan behöva lägga mycket pengar på att ens få instrumentet i spelbart skick.

Har ni ämnen för vuxna?

Vi vänder oss till barn och unga i åldern 7-19 år. Ta gärna kontakt med Studieförbunden för att se vad de kan erbjuda för vuxna.

Hur anmäler jag att mitt barn inte kan komma?

Kontakta den pedagog som ansvarar för ditt barns undervisning.

Kalendarium för Kulturskolan

Läsår 2023-2024

 • 21 augusti terminsstart
 • 2 september Öppet hus på nya Tolvåkerskolan kl 13-15
 • 9 september Invigning av nya Harjagersbadet
 • 25-26 september studiedagar
 • 14 oktober gemensam pianolektion i Smörjgropen
 • 17 oktober stråkkonsert kl.19.00 i Smörjgropen
 • 24 oktober Gitarrkonsert kl.19.00 i Smörjgropen
 • vecka 44 höstlov
 • 11 november Ministråkarna speldag kl. 10-12 i Smörjgropen
 • 16 november Musikafton på Tolvåkerskolan kl. 18.30
 • 18 november Miniorligan speldag kl 10-12.00 i Smörjgropen
 • 18 november Pianokonsert kl. 14.00 i Smörjgropen
 • 30/11 Torsdagskonsert kl. 19 i Smörjgropen
 • 4 december sångsolistkonsert kl. 19.00 i Smörjgropen
 • 9 december Kulturskolans julföreställningar kl. 15.00 och kl.17.00 i Korsbackakyrkan
 • 12 december Luciakonsert med Kometkören kl. 17.10 i Smörjgropen
 • 12 december Julmys med stråkarna i Smörjgropen
 • 16 december Ensemble-och gitarrkonsert i Smörjgropen
 • 18 december sista undervisningsdagen
 • 10 januari terminsstart
 • 31 januari studiedag
 • 14 februari Alla hjärtans dag-konsert
 • vecka 8 Sportlov
 • 9 mars Ministråkarna speldag
 • 10 mars Miniorligan speldag
 • 12 mars Stråkkonsert i Smörjgropen kl. 19.00
 • 19 mars Gitarrkonsert i Smörjgropen kl. 19.00
 • Vecka 13 Påsklov
 • Vecka 14 Rekryteringsvecka
 • 2 april Prova på-kväll med musikinstrument kl. 18.00
 • 3 april Prova på-kväll med Teater, Fantasi och färg, Trolleri och Film kl. 18.00
 • 6 april Prova på musikinstrument kl 11 och 13
 • 20 april Ministråkarna speldag
 • 4 maj Öppet hus på kommunhuset
 • 4 maj Öl -och matmarknad
 • 28/5 Studentkonsert kl. 19.00 i Smörjgropen
 • 1/6 Vårföreställningar i Korsbackakyrkan
 • 8/6 Gitarr-och ensemblekonsert i Smörjgropen

Årskurs 2-verksamhet

Kulturskolan samarbetar med kommunens grundskolor i form av ett musikprojekt i årskurs 2 där eleverna får, under ett läsår, lära sig spela olika instrument. Verksamheten är kostnadsfri för eleverna.

Årskurs 2-verksamhet under skoltid

För närvarande är det Nyvångskolan som har ett musikprojekt under skoltid tillsammans med kulturskolan.

Musikprojektet ingår i grundskolans musikundervisning under åk 2 och undervisningen följer grundskolans läroplan.

Denna undervisning är obligatorisk för alla elever i åk 2 på de skolor som har musikprojektet.

I åk 2-verksamheten delas läsåret i tre 10-veckorsperioder och eleverna i tre olika grupper. Under läsåret får varje elev lära sig att spela ett blåsinstrument, ett stråkinstrument samt ukulele. Dessutom sjunger man en hel del i alla grupperna. Varje 10-veckorsperiod avslutas med en konsert, antingen för föräldrar eller för skolkamrater, innan det är dags att gå vidare till nästa instrumentgrupp. I slutet av läsåret har eleverna gått igenom alla 3 instrumentgrupperna.

Åk 2-verksamhet efter skoltid

Kulturskolan frivillig årskurs 2- verksamhet efter skoltid på Annelundskolan och Rinnebäckskolan. Också denna verksamhet är gratis för eleverna.

De respektive grundskolorna tar in anmälan från de elever som är intresserade av att delta i musikprojektet efter skoltid. Därefter delas eleverna i 2 grupper.

I den ena gruppen lär man sig att spela piano och i den andra gruppen spelar man ukulele och flöjt.

Musikprojektet består av 30 lektionstillfällen och eleverna får 15 lektionstillfällen på respektive grupp. Båda 15-veckorsperioder avslutas med en liten konsert. Obligatorisk närvaro gäller för de elever som valt att delta i projektet.

Hur vi arbetar mot Covid-19

Kulturskolan följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit åtgärder som anses vara nödvändiga för att undvika smittspridning.

 • Endast friska, symtomfria elever får delta i repetitionerna. Elever med även milda symtom uppmanas stanna hemma tills man är symtomfri. Lärarna skickar hem de elever som uppvisar symtom under pågående undervisning.
 • Kulturskolan är just nu inte en mötesplats. Elever förväntas komma till kulturskolan direkt före sina lektioner och avvika direkt efter. Minimera tiden ni befinner er på skolan.
 • Vårdnadshavare och följeslagare tillåts inte följa med in i våra lokaler utan såväl väntrum som undervisningslokaler är reserverade för elever och personal.
 • Orkesterverksamheten är tillfälligt pausad och ersatt med mindre ensembler.
 • Eleverna tvättar eller spritar händerna innan de påbörjar sin undervisning eller sin repetition.
 • Eleverna tar själva fram sin stol och sitt notställ inför musikrepetitioner. Inga elever delar notställ och noter med varandra. Stolarna placeras med lämpligt avstånd från varandra. Eleverna ansvarar också själva för att ställa tillbaka stolar och notställ efter repetitionen.
 • Kulturskolan har anpassat sina lokaler så att det är möjligt att hålla avstånd under repetitionerna.
 • Elever i musikämnen tar med sin egen blyertspenna till repetitionen.
 • Elever stämmer, om möjligt, sina instrument själva. Lärarna hjälper till vid behov men med så lite fysisk kontakt med elevens instrument som möjligt. Läraren spritar händerna både före och efter kontakt med elevens instrument.
 • Plexiglasskärmar används bland annat vid körverksamhet, ensemblerepetitioner och sånglektioner.

Konserter och uppvisningar

Kulturskolan följer Folkhälsomyndighetens, regeringens och Smittskydd Skånes rekommendationer. Möjligheterna till uppspel varierar därför utifrån smittläget. Filmade inslag förekommer.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?