Anhörigstöd och utbildning

Anhörigstödet vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående.

Den närstående kan till exempel vara sjuk under en längre tid, vara äldre och i behov av omsorg eller ha funktionsvariationer. Anhörig/närstående kan vara en i familjen eller släktning men även en vän eller granne.

Anhörigstödets syfte är att underlätta i vardagen, öka tryggheten och främja en god hälsa. Stödet är kostnadsfritt och finns till för anhöriga som är, och har en närstående, över 18 år. Samtalet sker under tystnadsplikt.

Anhörigstödets innehåll

Anhörigstöd innefattar vägledning till:

 • Anhöriggrupper
 • Må-bra-café
 • Må-bra-aktiviteter
 • Enskilda samtal
 • Utbildnings- och informationsmöten
 • Avlösning
 • Växelvård
 • Dagverksamhet
 • Stöd i kontakt med kommunen eller andra myndigheter
 • Digitalt anhörigstöd

Silviasyster

Silviasysterns arbete har sin utgångspunkt i ett personcentrerat perspektiv. Fokus är att stödja personer som lever med demenssjukdom och deras anhöriga med syfte att främja välbefinnande och livskvalitet.

Kommunens Silviasystrar arbetar med att handleda, stödja och utbilda kring kognitiv svikt. Uppdraget riktar sig till så väl den enskilde, anhöriga som personal.

En bra plats - digitalt anhörigstöd

Välkommen till det digitala anhörigstödet Länk till annan webbplats.

En bra plats är kostnadsfritt

Det digitala anhörigstödet är kostnadsfritt för dig som kommuninvånare och du har möjlighet att vara anonym.

Inloggning till En bra plats

Inloggning sker genom att skapa en användare antingen genom ditt personnummer eller aktiveringskort som du kan få via anhörigstödet.

Är du anhörig och bor i en annan kommun men stödjer en som bor i Kävlinge? Kontakta oss så får du tillgång till ett aktiveringskort.

Det digitala anhörigstödet innehåller

 • Kommuninformation
  Information och händelser från kommunens anhörigstöd.
 • Nationella nyheter
  Nyheter, forskning och givande länkar för dig som anhörig.
 • Utbildningar
  Utbildningar och webbinarium till dig som anhörig.
 • Grupper
  Här kan anhöriga starta diskussioner/dialoger med tips och råd till varandra.
Prenumeration
Prenumeration


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?