Information om trygghetstelefon

Trygghetstelefon, som också kallas trygghetslarm, fungerar dygnet runt. Larmet kopplas in i din bostad via eluttag. Alla som önskar, oavsett ålder har rätt till insatsen.

Vad är en trygghetstelefon?

En trygghetstelefon är till för att du ska känna trygghet i ditt hem. Genom att trycka på din larmklocka som du har runt handleden eller bär runt halsen, kan du vid oförutsedda situationer kalla på hjälp från hemtjänstpersonalen dygnet runt.

Trygghetstelefonen ersätter inte larmnummer 112

Hur får jag trygghetstelefon?

Du ansöker om trygghetstelefon hos handläggaren på ditt område. Efter beviljad ansökan kommer du inom två arbetsdagar eller tidigare utifrån ditt behov bli kontaktad av en larmansvarig som tillsammans med dig bokar tid för inkoppling av din trygghetstelefon. Tänk på att du kan behöva lämna ifrån dig en nyckel om behovet är akut till exempel vid hemgång från sjukhus på helgdagar.

Trygghetstelefonen ska endast användas vid oförutsett behov av hjälp. Vid återkommande behov av hjälp blir du kontaktad av din biståndshandläggare. Om du blir sjuk och du själv kan ta dig till vårdcentralen är det fortfarande dit du ska vända dig i första hand.

Installation av trygghetstelefon

 • Vi kommer att installera en digital trygghetstelefon där det ingår sim kort. Sim kortet får inte användas för privat bruk utan tillhör Kävlinge kommun. Vid överträdelse kan du bli återbetalningsskyldig.
 • Vid installation av en AKUT trygghetstelefon måste du lämna en nyckel till din bostad. Nyckel återfås när Phoniro är monterat på dörren.
 • Du behöver inte lämna ifrån dig några nycklar om vi kan montera ett elektroniskt vred på insidan av din dörr som inte syns utifrån. Enbart personalen kan låsa upp dörren genom hemvårdens mobiltelefoner. Du använder din hemnyckel som vanligt och det nya vredet påverkar inte ditt vanliga lås.

Vad händer när jag larmar?

 • När du använder din trygghetstelefon ska du få svar av hemtjänstpersonalen inom fem minuter antingen via larmplattans högtalare eller via din telefon.
 • Får hemtjänstpersonalen ingen kontakt med dig dagtid mellan 06.45-21.30 kommer de hem till dig inom trettio minuter och går in i ditt hem med den digitala nyckeln som finns i hemvårdens mobil.
 • Får hemtjänstpersonalen ingen kontakt med dig nattetid mellan 21.30–06.45 kommer de hem tid dig inom fyrtiofem minuter och går in i ditt hem med den digitala nyckeln som finns i hemvårdens mobil.

Viktigt att tänka på

 • Prova gärna varje månad genom att trycka på larmklockan. Berätta för personalen via högtalaren när du testlarmar att de inte behöver komma.
 • För din säkerhet är det viktigt att du alltid har larmklockan på dig. Larmet är vattentätt så du kan ha det på dig när du duschar eller badar.
 • Annan utrustning i hemmet kan störa trygghetstelefonen. Vi kan därför inte lämna några garantier kring att trygghetstelefonen alltid fungerar.
 • Om portkod finns, vid ändring av portkod kontakta larmansvarig på ditt område .

Hur mycket kostar det?

 • Trygghetstelefonen kostar 258 kr i månaden.
 • Du hyr trygghetstelefonen vilket innebär att du själv ansvarar för eventuella skador på den.
 • Vid förlust av larmklockan som hör till trygghetstelefonen så får du betala ersättning för en ny som kostar 500 kr.
 • Armband till larmklockan kan bytas till självkostnadspris 90 kr.
 • Du lånar ditt elektroniska vred. Det är mycket viktigt om det uppstår bekymmer eller skador med det elektroniska vredet att du kontaktar larmansvarig på ditt område.
 • Behöver hemtjänstpersonalen kontakta låssmed på grund av att din säkerhetskedja är på eller dörren är låst med sjutillhållarlås får du själv stå för låssmedskostnaden.
 • Kontaktar du låssmed så får du själv stå för kostnaden.

Återlämning av trygghetstelefon

 • När trygghetstelefonen avslutas som insats monteras vredet ned och dörren återställs som den såg ut från början. Det är ditt ansvar att förvara originaldelarna i det egna hemmet så att återställandet av dörren kan ske.
 • Trygghetstelefonen ska lämnas tillbaka inom 3 veckor eller om annan tid har blivit överenskommen med larmansvarig. Lämnas inte trygghetstelefonen inom överenskommen tid debiteras kostnad för trygghetstelefon enligt aktuella avgifter.

Kontakt till larmansvarig på ditt område

Hemtjänst Kävlinge
046-73 93 40

Hemtjänst Löddeköpinge och Furulund
046-73 97 00

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?