Hur söker jag hjälp?

På denna sida finns information om vad du kan söka hjälp med, hur du söker och vad som händer efter din ansökan.

Kvinna lyssnar på äldre man i fåtölj

Som kommuninvånare kan man behöva lite extra hjälp och stöd i olika faser i livet och olika länge.

Handläggarenheten och mottaget hjälper dig med bland annat:

  • Praktiska hushållsuppgifter i egna hemmet
  • Hjälp med vardagsbestyr så som att iordningsställa måltider, påklädnad och den personliga hygienen
  • Rådgivning kring mest lämpliga boende för dig eller din anhörig
  • Oro för någon äldre i din närhet och hur denna klarar vardagen

För att ansöka om hjälp vänder du dig till en biståndshandläggare i kommunen. Tillsammans bokar ni in en tid för ett möte där information inhämtas.

Övrig hjälp att få av andra verksamheter än biståndshandläggarna:

Klicka på länkarna för att komma vidare och komma rätt!

Mer information om stöd som finns att få

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd genom exempelvis:

Handläggarenheten - din kontaktväg in till stöd och hjälp

Mottaget är kontaktvägen in till biståndshandläggarna. Biståndshandläggarna har hand om omsorg så som hemtjänst, särskilda boenden samt trygghetsboenden.

Mottaget kan hjälpa dig med rådgivning gällande omsorg och med att ansöka om stöd eller att ta emot en orosanmälan. Ditt ärende tilldelas en biståndshandläggare som utreder och fattar beslut gällande din ansökan.

Våra telefontider är helgfri:
Måndag: 09:00-11:30
Tisdag: 09:00-11:30
Torsdag: 09:00-11:30
Fredag: 9:00-11:30.

Välkommen med ditt ärende till oss!

Då du vistats på sjukhus - kontaktuppgifter till berörda biståndshandläggare

Kontakta dessa handläggare om du nyligen vistats på sjukhus och har pågående stöd från hemtagningsteam och/eller korttidsenhet.

Biståndshandläggare Camilla Schönning
046-73 92 11
camilla.schonning@kavlinge.se

Biståndshandläggare Hanna Pärnamets
046-73 99 56
hanna.parnamets@kavlinge.se

Har du inte vistats på sjukhus? Vänd dig istället till mottag och handläggarenheten via telefon under mottagets öppettider eller via e-post
bistandshandlaggare.sol@kavlinge.se.

Så går ansökan, utredning och beslut till

Hur ansöker du om hjälp?

Du kan ansöka om hjälp muntligt eller skriftligt. Ansökan görs till en biståndshandläggare av dig, en legal företrädare eller genom en giltig framtidsfullmakt. Under ett möte mellan dig och biståndshandläggaren inhämtas information som blir underlag till ett beslut på din ansökan. Ämnen som vi pratar om under mötet är till exempel:

  • Hur ditt boende och din omgivning ser ut
  • Din fysiska och psykiska hälsa
  • Hur din vardag ser ut
  • Varför du söker hjälpen

Du bestämmer själv om du vill ha med dig någon på mötet, till exempel en vän eller anhörig.

Utredning av ditt behov av hjälp

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen.

Efter ansökan inhämtar biståndshandläggaren information från dig. Med ditt samtycke inhämtas även information från andra som till exempel anhöriga, hemtjänst och läkare.

Beslut

All inhämtad information blir underlag för ett beslut som du får skickat hem till dig. I beslutet står det om du blivit beviljad den hjälp du ansökt om.

Om dina behov förändras kan du när som helst göra en ny ansökan eller avsluta beviljad hjälp. Biståndshandläggaren kan även ompröva beslutet om det framkommer att dina förmågor förbättrats och hjälpen inte längre behövs.

Minst en gång om året görs en uppföljning av ditt beslut. Biståndshandläggaren kontaktar dig för att se om dina behov har förändrats. Du får därefter ett nytt beslut.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. I samband med avslaget får du information om hur du gör för att överklaga.

Från den dag du tagit emot beslutet har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till omsorgsnämnden.

Om du behöver hjälp att överklaga kan du vända dig till din biståndshandläggare.

Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Information om hur du överklagar.

Kostnader knutna till hjälp för äldre

Beroende på din inkomst, vad du behöver ha hjälp med om i vilken omfattning fattas beslut kring kostnader.

Biståndshandläggarna eller den verksamhet du vänder dig till kan berätta mer om kostnaderna.

Hemtjänst och hemsjukvård

Avgiften för hemtjänst och hemsjukvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när prisbasbeloppet ändras.

Information finns på sidan om avgifter för vård och omsorg.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?