Information om hjälp i ditt hem

Vårt mål är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i din bostad även när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig på egen hand.  

En kvinna i rullstol vattnar blommor och bredvid står en annan kvinna och stöttar

Hemtjänst

Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder kan få beviljat hemtjänstinsatser. En individuell bedömning görs av biståndshandläggaren i ditt område.

Information om ansökan

Om du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du en biståndshandläggare i kommunen. Information om hur du ansöker.

Hjälp med personlig omvårdnad och inköp

Personlig omvårdnad

Du kan få personlig hjälp med exempelvis stöd vid måltider, att klä dig, att sköta din hygien, eller att få hjälp till aktiviteter. Omvårdande insatser kan ges dygnet runt alla veckans dagar.

Inköp av mat och dagligvaror

Tillsammans med hemtjänstpersonal görs en beställning över internet till dagligvaru-leverantören Mathem.

Personalen har en surfplatta och skickar iväg din beställning så snart ni har inventerat ditt inköpsbehov samt registrerat dina önskade varor/måltider. På surfplattan kommer du att kunna läsa om Mathems kampanjer samt se bilder på alla enskilda artiklar.

Är du nyfiken på leverantören och dess utbud, besök då gärna Mathems webbplats. Länk till annan webbplats.

Hjälp med städ och tvätt - servicetjänster

Servicetjänster

Du som behöver hjälp med städning eller tvätt kan ansöka om servicetjänster.

Dessa tjänster utförs av olika privata utförare som är auktoriserade av Kävlinge kommun. Ditt val av utförare styr.

Vid ansökan om hjälp med städ och/eller tvätt kan du få ett traditionellt biståndsbeslut efter utredning. Alternativet för dig som är 80 år eller äldre är ett så kallat rambeslut som du enkelt ansöker om. Rambeslutet omfattar valfri hjälp inom servicetjänster upp till 4 timmar/månad.

Ansök om servicetjänster

Ansök om servicetjänster via e-tjänst/blankett Ansök om servicetjänster eller kontakta en biståndshandläggare.

Vem kan du välja?

Kävlinge kommun erbjuder valfrihet av servicetjänster. Du har möjlighet att själv välja vem som ska komma hem till dig och utföra serviceinsatser.

Du kan välja på följande privata utförare:

Om du inte vill eller kan göra ett aktivt val kommer du att bli erbjuden en utförare, som växlas periodvis.

Information om Ekens omsorg AB

Ekens omsorg AB har meddelat Kävlinge kommun att de säger upp befintligt avtal. Skälet till uppsägning är att styrelsen beslutat sig för att avveckla bolagets servicetjänster. Ekens omsorg upphör med sina tjänster 30 juni 2024, och innan dess kommer du som använder Ekens omsorg att få en ny utförare av servicetjänster.

Jämför äldreomsorg - En tjänst från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggstjänster mot avgift

Företagen har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster som till exempel gräsklippning, storstädning med mera. Du betalar för dessa tjänster direkt till företaget. Tilläggstjänster räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade.

Kommunens ansvar

Kävlinge kommun har det yttersta ansvaret för serviceinsatserna. Alla utförare är godkända av kommunen och måste leva upp till de krav på kvalitet som kommunen har. Kommunen följer kontinuerligt upp de tjänster som utförs av de olika utförarna.

Trygghetskamera, e-tillsyn

Alla uppskattar inte hembesök och kan till exempel bli störda i sin nattsömn när nattpersonal kommer på besök. E-tillsyn, eller digital tillsyn på distans, är ett nytt sätt att utföra tillsyn på. Avgiften är densamma som för fysiska tillsynsbesök.

Hur fungerar tillsynen?

Med hjälp av en mörkerseende trygghetskamera som är placerad hemma hos vårdtagaren utför personalen tillsynen på distans via en dator eller en surfplatta. Kameran är bara aktiv då tillsyn sker. Inga bilder sparas och inget ljud hörs eller spelas in.

För vem?

Alla som har blivit beviljade tillsyn kommer i första hand att erbjudas att få den utförd digitalt via en trygghetskamera. Om särskilda skäl föreligger så kan verksamheten komma överens med vårdtagaren att tillsynen ska ske med hjälp av fysiska tillsynsbesök. Men för personer som till exempel upplever att deras nattsömn lätt blir störd eller om de av annan anledning inte vill ha fysiska tillsynsbesök så är den här formen av tillsyn passande.

Mer information?

Kontakta din biståndshandläggare eller larmansvarig på ditt område.

Ledsagare

Om du har ett omfattande funktionshinder som hindrar dig från att delta i samhällslivet kan du ansöka om ledsagning. Ledsagning innebär att en person följer dig till och från olika aktiviteter, exempelvis besök hos vänner.

Avlösning

Stöd för närstående som vårdar långvarigt sjuka, funktionshindrade eller äldre personer.

Tjänster som inte kräver biståndsbedömning

Det finns andra tjänster som inte ingår i hemtjänst med som du kan vara hjälpt av.

Trygghetslarm, trygghetstelefon

Trygghetstelefon, som också kallas trygghetslarm, fungerar dygnet runt. Larmet kopplas in i din bostad via eluttag. Alla som önskar, oavsett ålder har rätt till insatsen.

En trygghetstelefon är till för att du ska känna trygghet i ditt hem. Genom att trycka på din larmklocka som du har runt handleden eller bär runt halsen, kan du vid oförutsedda situationer kan nå hemtjänstpersonal i hemvården dygnet runt.

Vid återkommande behov av hjälp blir du kontaktad av din biståndshandläggare.

Trygghetstelefonen ersätter inte larmnummer 112.

Ansök om trygghetstelefon

Du kan enkelt ansöka genom e-tjänst/blankett Ansök om trygghetstelefon eller kontakta biståndshandläggaren i ditt område.

Kontakt till larmansvarig på ditt område

Hemtjänst Kävlinge
046-73 93 40

Hemtjänst Löddeköpinge och Furulund
046-73 97 00

Mer information om trygghetstelefon

Fixartjänst

Anlita fixartjänst

Kommunens fixartjänst hjälper dig med enklare saker i hemmet. Du kan till exempel får hjälp med att byta glödlampor, batteri i brandvarnare eller gardiner.

Kontakt
Kontakt Kävlinge 046-73 90 00

Vem är fixartjänst till för?

Fixartjänsten erbjuds till kommuninvånare i Kävlinge kommun som är 65 plus eller har sjukersättning. Syftet med fixartjänst är att underlätta för individer och förebygga olyckor i bostaden.

Vad kostar det?

Fixartjänsten är kostnadsfri och utföraren har verktyg med sig. Du står själv för material och det ska finnas tillgängligt vid besöket.

Mer information om fixartjänst

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?