Dagverksamhet

Dagverksamheten kan bidra till att bryta ensamhet och isolering och även ge stöd i att upprätthålla dina psykiska och fysiska förmågor. Dagverksamhet kan vidare fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

En hand som ska flytta en spelpjäs

Ansökan

För att kunna delta i dagverksamheternas aktiviteter krävs en ansökan och ett beslut från en biståndshandläggare. Ansökan kan göras via e-tjänst/blankett Allmän ansökan enligt SoL.

Våra dagverksamheter

Inriktning demens/kognitiv funktionsnedsättning

  • Billingshäll - Högalidsvägen 33, Kävlinge
  • Möllebacken - Ådalsvägen 4, Löddeköpinge

Inriktning somatik/fysiska åkommor

  • Billingshäll - Högalidsvägen 35, Kävlinge 

Vad gör vi på dagverksamheten?

Aktiviteterna varierar och är individanpassade, till exempel fysisk träning för kroppen och individuella samtal. Den fysiska träningen kan bestå av sittgympa, sittdans och promenader.

Genom att ge social samvaro, aktivering och en trygg punkt i tillvaron så verkar dagverksamheterna för att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt trots funktionsnedsättning.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?