Resor till och från gymnasieskola

Du som går i gymnasiet kan ansöka om resebidrag, för dagliga resor till och från gymnasieskolan.

  • Ansökan måste göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år.
  • Ansökan görs när du blivit antagen till din utbildning, via e-tjänst Ansök om resebidrag.

Du som redan har ett resekort

Du som redan har ett resekort och skall läsa vidare behåller kortet då det automatiskt kommer uppdateras och fungera inför nästa läsår.

Tänk på att spara kortet!

Du som ansöker för första gången

När du blivit antagen till din utbildning ansöker du via e-tjänst Ansök om resebidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som öppnas upp i början på juli (då antagningsbeskedet ges ut). Om eleven är under 18 år skall en vårdnadshavare ansöka om resebidrag.

Ansökan öppen den 1 juli

Ansökan öppnar den 1 juli och vi behöver ha ansökan senast den 31 juli för att garantera att eleven får sitt resebidrag innan skolstart. När din ansökan om reskort är godkänd kommer ett kort beställas, som Skånetrafiken sedan skickar hem till dig.

Du ska även använda denna e-tjänst om du exempelvis är nyinflyttad i Kävlinge kommun eller vid antagning efter uppehåll av studier.

Resekortets giltighet

Kortet gäller för fritt resande måndag till fredag under läsåret med Skånetrafikens bussar och tåg. Kortet är kostnadsfritt.

Kortet gäller alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag.

Reskort läsår 2021/2022

Skolbiljetten är giltig från den 9 augusti 2021 till och med den 17 juni 2022.

Reskort läsår 2022/2023

Skolbiljetten kommer vara giltig från den 4 augusti 2022 till och med den 16 juni 2023.

Vid förlust av resekort

Om du skulle bli av med ditt resekort är du välkommen till Kommunhuset på Kullagatan 2, i Kävlinge.

Kostnaden för ett nytt resekort är 30 kronor. Du kan betala med kort eller Swish.

Vem kan ansöka om resebidrag?

För att få resebidrag gäller följande:

  • Du måste vara folkbokförd i Kävlinge kommun
  • Du ska genomgå utbildning vid gymnasieskola, det vill säga nationellt program eller introduktionsprogram
  • Du ska ha rätt till studiehjälp eller barnbidrag
  • Den dagliga färdvägen mellan din bostad och skolan ska vara minst 6 km, enkel resa
  • Rätten till resekort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år
  • Du får inte ha inackorderingstillägg eller lärlingslön

Kontantersättning i stället för resekort

I stället för resekort kan du få kontantersättning.

Ersättningen motsvarar den kostnad (exklusive moms) som kommunen har för ett resekort.

Ansökan skall göras varje läsår. Kontantersättningen betalas ut i augusti för höstterminen och i januari för vårterminen. För att du ska kunna få dina pengar utbetalda i tid, behöver du skicka in din ansökan innan den 31 juli. Ansökningar som kommer in sent hanteras i den ordning de kommer in. Om eleven är under 18 år skall en vårdnadshavare ansöka om kontantersättning.

Om du har ett reskort på höstterminen och vill ha kontantersättning i stället behöver du vänta till vårterminen innan du kan ansöka om det. Ansökan om kontantersättning i stället för reskort görs senast den 5 januari.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?