Resor till och från gymnasieskola

Du som ska börja på gymnasiet kommer automatiskt att få ett resekort med ungdomsbiljett hemskickad från Skånetrafiken.

Vem får ungdomsbiljett

Ungdomsbiljetten skickas till:

  • Alla som är folkbokförda i Kävlinge kommun
  • Rätten till resekort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år

Du som redan har ett resekort

Du som redan har ett resekort och skall läsa vidare behåller kortet då det automatiskt kommer uppdateras och fungera inför nästa läsår.

Tänk på att spara kortet!

Resekortets giltighet

Reskort läsår 2022/2023

Skolbiljetten kommer vara giltig från den 4 augusti 2022 till och med den 16 juni 2023.

Kortet gäller för fritt resande måndag till fredag under läsåret med Skånetrafikens bussar och tåg. Kortet är kostnadsfritt.

Kortet gäller alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag.

Ungdomsbiljett läsår 2023/2024

Ungdomsbiljetten är giltig från och med 1 augusti 2023. Därefter gäller den dygnet runt, året runt i hela Skåne. Kortet är kostnadsfritt.

Vid förlust av resekort

Om du skulle bli av med ditt resekort är du välkommen till Kommunhuset på Kullagatan 2, i Kävlinge.

Kostnaden för ett nytt resekort är 30 kronor. Du kan betala med kort eller Swish.

Kontantersättning i stället för resekort

Från och med höstterminen 2023 finns inte längre möjligheten att ansöka om kontantersättning istället för resekort.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?