Resor till och från gymnasieskola

Du som ska börja på gymnasiet kommer automatiskt att få ett resekort med ungdomsbiljett hemskickad från Skånetrafiken.

Vem får ungdomsbiljett

Ungdomsbiljetten skickas till:

  • Alla som är folkbokförda i Kävlinge kommun från höstterminen det året man fyller 13 år
  • Rätten till resekort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 19 år
  • Den som inte avslutat sina gymnasiestudier året man fyller 19 år kan ansöka via vår E-tjänst om ytterligare ett år

Du som redan har ett resekort

Du som redan har ett resekort och ska läsa vidare behåller kortet då det automatiskt kommer uppdateras och fungera inför nästa läsår.

Tänk på att spara kortet!

Resekortets giltighet

Ungdomsbiljett läsår 2023/2024

Ungdomsbiljetten är giltig från och med 1 augusti 2023. Därefter gäller den dygnet runt, året runt i hela Skåne. Kortet är kostnadsfritt.

Vid förlust av resekort

Om du skulle bli av med ditt resekort är du välkommen till Kommunhuset på Östra stationstorget 1, i Kävlinge.

Kostnaden för ett nytt resekort är 30 kronor. Du kan betala med kort eller Swish.

Kontantersättning i stället för resekort

Från och med höstterminen 2023 finns inte längre möjlighet för elever att ansöka om kontantersättning istället för resekort.

Undantag är elever som under läsåret 2022/2023 haft kontantersättning. Dessa elever kan ansöka om och få beviljat kontantersättning för resten av gymnasietiden. Kontantersättningen motsvarar kostnaden av ett resekort. Ny ansökan behöver skickas in inför varje läsår.

Vill man ansöka om kontantersättning hör man av sig till Kontakt Kävlinge för ansökningsblankett. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 november 2023 för läsår 2023/2024.

Ansökan för kommande läsår ska vara inlämnad senast den 30 juni 2024.

Skolskjuts för anpassad gymnasieskola

Om du går på anpassad gymnasieskola kan du ha rätt till skolskjuts.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?