Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förlängda studier (År 4)

Till rektor för kommunala och fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Kävlinge kommun.

Kävlinge kommun har tagit fram en blankett som ska användas av huvudman för elever med förlängda gymnasiestudier inför nästa läsår. Information till gymnasieskolor angående rutin för elever som läser förlängda studier. De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen fördelas på längre tid än tre läsår. Varje elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning. Elevens hemkommun tar beslut om ersättning vid förlängda studier. För att en kommunal eller fristående skola ska ha rätt till ersättning för förlängd studietid ska skolan skicka in följande underlag till elevens hemkommun:

  • Orsak till förlängd studiegång, t.ex. sjukdom, diagnos eller annat.
  • Skolans åtgärdsprogram för eleven.
  • Elevens individuella studieplan där det framgår vilka kurser eleven inte har fått lägst betyget E på och hur många gånger eleven har gått om kursen (Gymnasieförordningen 9 kap 1§).
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program.
  • Elevens studieplan för det fjärde året samt information om hur lång tid de förlängda studierna förväntas ta.
  • Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor.

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska vara elevens hemkommun tillhanda senast den 30 juni 2020 inför läsåret 2020-2021.

Uppdaterad 2020-05-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga