Pågående detaljplanering

Här hittar du aktuella detaljplaner som är under arbete i Kävlinge kommun.

Detaljplaner öppna för synpunkter

Under samråds- och granskningstiden finns möjlighet att tycka till om detaljplanen. Här listas om det just nu finns en detaljplan som är ute på samråd eller granskning:

Inga detaljplaner är för tillfället utställda för samråd eller granskning.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?