Pågående detaljplanering

Här hittar du aktuella detaljplaner som är under arbete i Kävlinge kommun.

Detaljplaner öppna för synpunkter

Under samråds- och granskningstiden finns möjlighet att tycka till om detaljplanen. Här listas om det just nu finns en detaljplan som är ute på samråd eller granskning.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?