Färdtjänst och sjukresor

Att kunna resa till olika platser och besöka vänner och bekanta är en del av vardagslivet. Samhällets mål är att de allmänna kommunikationerna ska vara tillgängliga för alla.

I Skåne har Skånetrafiken ansvaret med att förbättra tillgängligheten på bussar och tåg. Det är inte alla som klarar av att åka kollektivtrafik. Därför finns färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor som ett komplement.

Mindre buss med ramp som hämtar en person som sitter i rullstol

Information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Från den 1 april 2022 ansvarar Skånetrafiken för din färdtjänst och riksfärdtjänst.

Information till dig som reser med färdtjänst från den 1 april

Färdtjänst

Från den 1 april 2022 ansvarar Skånetrafiken för din färdtjänst och riksfärdtjänst.

Information till dig som reser med färdtjänst från den 1 april

Färdtjänst är en kollektivtrafik för personer som på grund av sitt funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer.

Information och ansökan om färdtjänst

Ansök om färdtjänst hos Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksfärdtjänst

Från den 1 april 2022 ansvarar Skånetrafiken för din färdtjänst och riksfärdtjänst.

Information till dig som reser med riksfärdtjänst från den 1 april

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsttillstånd är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det ställs högre krav jämfört med Färdtjänstlagen.

Information och ansökan om riksfärdtjänst

Ansök om riksfärdtjänst hos Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukresor

Kontakta Skånetrafiken vid sjukresor

Skånetrafiken är de som ansvarar för sjukresor i Region Skåne. De administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger även information.

Information om sjukresor och kontakt finns på Region Skånes webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en sjukresa?

Sjukresa är en resa till och från sjukvård. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?