Barnomsorg för dig som jobbar kväll eller natt

Vårdnadshavare med kvällsarbete erbjuds kvällsomsorg till förskole- och fritidshemsbarn vardagar mellan kl. 18.00 och 22.00.

Kvällsomsorgen mellan kl. 18.00 och 19.00 är koncentrerad till en förskola i varje kommundel.

Förskolebarn med behov av omsorg efter kl. 19.00 erbjuds fast placering på Korsbacka förskola.

Skolbarn med behov av fritidshemsplacering efter kl. 19.00 erbjuds skolgång på Olympiaskolan och kvällsplacering på Korsbacka förskola. Ansökan ställs direkt till sektor Utbildning.

För närvarande erbjuds ingen omsorg på nätter och helger. Vårdnadshavare med behov av omsorg nätter och helger uppmanas att lämna intresseanmälan till sektor Utbildning.

Kontakt och mer information
För mer information kontakta Marie-Therese Lundh eller Julia Pripp via kommunens kundtjänst, Kontakt Kävlinge, telefon 046-73 90 00.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?