Almelund - gröna bersåer och vindlande gångar

Visionsbild av området Almelund från ovan

Illustration av Fojab.

Välkommen till Almelund – en ny, lummig stadsdel i utkanten av Kävlinge. I Almelund varvas småhusen med vindlande gångar, gröna bersåer, parkytor, cykelstråk och trygga mötesplatser. Ytorna är utformade för att passa alla tempon och åldrar. Här möts människor i lek och rörelse, spontanumgänge och rofyllda promenader. Här kommer det vara tryggt att leva och bo.

Här möts människor i lek och rörelse, spontanumgänge och rofyllda promenader. I närheten finns Kävlinge aktivitetspark, K.A.P, med såväl utegym som skatepark. Närheten till kommunikationer och service gör stadsdelen tillgänglig och populär i ordets rätta bemärkelse.  

En plats för en skönare vardag

Almelund sluttar mot söder och ger en fantastisk utsikt över stora parkytor och det kuperade landskapet kring Kävlingeån.

I Almelund planeras för cirka 110 bostäder i småhus samt en ny förskola. PEAB har en markanvisning på att bygga cirka 60 bostäder, både friliggande villor och rad- och kedjehus. AMW Gruppen AB med sin samarbetspartner Norlandia Förskolor AB har avtal för att bygga en ny förskola. Därutöver kommer Kävlinge kommun att erbjuda tomter via den kommunala tomtkön. Även ytterligare externa aktörer kommer att möjliggöras byggrätter i området.

Visionsbilder av Liljewall Arkitekter

Tidslinje Almelund

Fram till och med våren 2024 pågår utbyggnaden av gator, vatten- och avlopp, parker och områden för dagvatten och rekreation.

Under 2024 kommer aktörer med avtal att få tillträde till området och Kävlinge kommun kommer att släppa tomter via den kommunala tomtkön. Området beräknas vara färdigutbyggt 2030.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?