Lödde Centrum och Folkets park – en modern och attraktiv stadsmiljö för boende och besökare

Visionsbild av Lödde Centrum från ovan

Visionsbilderna i cirklarna, från vänster, av: Wingårdhs, Tengbom och Open Studio Arkitekter

Lödde Centrum står inför en spännande omvandling där tre olika projekt möts: Lödde C, Lödde Folkets park och Lödde centrum väst. Tillsammans kommer projekten att ge Löddeköpinge en ny attraktiv mötesplats och destination. Här kommer det att erbjudas en variation av bostäder, gröna utrymmen samt shopping, restauranger och andra bekvämligheter inom gångavstånd.

Omvandlingen kommer att resultera i en modern och attraktiv stadsmiljö som lockar både invånare och besökare. Här kommer du att uppleva en variation av bostäder, gröna utrymmen och serviceutbud.

Lödde C

Lödde C är själva hjärtat av Lödde Centrum och erbjuder spännande möjligheter för handel och service i bottenvåningarna av byggnaderna. Här skapas en levande atmosfär där invånare och besökare kan mötas och njuta av allt som Lödde Centrum har att erbjuda. Förutom verksamheter kommer Lödde C även erbjuda cirka 200 moderna bostäder i de planerade flerfamiljshusen.

En viktig del av omvandlingen är skapandet av nya gågator och det centrala torget, Lödde torg. Dessa platser blir centrala mötesplatser där människor kan samlas, koppla av och njuta av den trevliga atmosfären.

Lödde Folkets park

Framtaget förslag till ny detaljplan har upphävts av domstol.
Här planeras för cirka 60 bostäder i flerbostadshus, mitt i en grönskande oas i direkt anslutning till Lödde C och all den service som centrum kan erbjuda. Lödde Folkets park omvandlas till en plats för avkoppling, rekreation och gemenskap mitt i Lödde Centrum. Här kan du njuta av grönskan och mötesplatser, en attraktiv mötesplats för alla Löddebor. Fastigheten utvecklas av Er-Ho Bygg. 

Lödde C väst

Som en länk mellan villorna och Lödde C planeras Lödde C väst, cirka 80 bostäder i flerbostadshus och radhus samt möjlighet till centrumverksamhet. Projektet berikar utemiljö med soliga platser där man vill stanna, sitta och umgås. Platser som bjuder in omgivningen och kan användas av fler än enbart de boende.

Projektet inspireras av goda exempel och gör dem till sina egna. De högre byggnaderna hämtar tegelkulören från nya Lödde Folkets park och sadeltaken hämtar inspiration från den äldre villabebyggelsen.

Området ska utvecklas av JM.

Tidslinje Lödde centrum och Lödde Folkets park

  • Detaljplanen för Nya Lödde C har fått laga kraft.
    Arbete pågår i nuläget med projektering av byggande gator, vatten och avlopp. Området kommer att byggas i etapper med start i de norra delarna av centrum. Områdets omvandling beräknas stå helt klart om cirka fem år.
  • Detaljplanen för Lödde Folkets park antogs våren 2023 och överklagades till domstol. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd och detaljplanen har därför upphävts.
  • För Lödde Centrum väst pågår arbetet med att ta fram ett samrådsförslag för detaljplanen.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?