Stationsstaden och Södra stationsstaden
– Kävlinges nya urbana centrum

Visionsbild och illustrationsöversikt Stationsstaden

Illustrationer och visionsbilder av: Kävlinge kommun, Krook och Tjäder, Tengbom och Sunnerö Arkitekter.

Precis intill järnvägsstationen i Kävlinge byggs en av Skånes mest spännande stadsdelar. Stationsstaden och Södra Stationsstaden utformas med slutna kvarter, gator och gränder samt mötesplatser i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter, en egen identitet
och aktiviteter för alla.

Stationsstaden är på väg att bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder med plats för runt 3 200 invånare och cirka 1 300 bostäder samt lokaler för butiker och service.

Stationsstaden

En stadsdel med alla tänkbara bekvämligheter och boenden

Genom att ta tillvara befintliga kvaliteter och tillföra nya ska Stationsstaden bli en stadsdel som upplevs inbjudande för både boende och besökare från andra delar av Kävlinge och utifrån. Stationsstaden ska ta tillvara det goda kommunikationsläget, de korta avstånden och naturen samt tillföra nya värden i form av levande utemiljöer och attraktiva boendemiljöer som möter sam- och framtidens krav på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Stationsstaden utformas med stadsmässiga förtecken med slutna kvarter, gator och gränder samt offentliga rum i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet. Med nya mötesplatser och aktiviteter för alla Kävlingebor. Med Stationsstaden ska nya mötesplatser skapas runt stationen och längs gator med butiker och andra verksamheter. Utformningen av bebyggelsen, de offentliga platserna och gatorna ska leda till att invånarna känner sig stolta och trygga i sin nya miljö. Gång- och cykelförbindelser byggs ut och gör det lätt att röra sig.

Badhus, lekpark, padelhall, bibliotek och stormarknad

Utvecklingen av området började 2015. Mycket har hänt sedan dess och mycket mer är på gång. Området rymmer både vårdcentral, apotek, padelhall, stormarknad och flera restauranger. Fantastiska, medelhavsinspirerade Kaptenens park med sina väl tilltagna lekytor stod klar 2023 och i september samma år öppnade Harjagersbadet, ett nytt badhus i tre våningar med bland annat vattenrutschkana, relaxavdelning och badland för de minsta. Dessutom flyttade Kävlinge bibliotek in i ett nybyggt kommunhus strax intill Pågatågstationen och ett stenkast från Harjagersbadet.

Samarbete mellan många aktörer

Granitor Properties äger i huvudsak marken och utvecklar Stationsstaden enligt detaljplan och kvalitetsprogram. En del av Granitor är dotterbolaget Lyckos som byggt ut ett antal radhus inom området.  Inom området har bland annat BoKlok, K-Fastigheter, Er-Ho bygg och KKB byggt bostäder. HubPark har byggt ett mobilitetshus intill Harjagersbadet och ytterligare två finns med i planen efterhand som området byggs ut.

Nästa steg - Södra stationsstaden

På platsen där Kävlinge kommuns gamla kommunhus står och området däromkring planeras fem nya kvarter för bostäder och lokaler för service och handel. Det är i detta område, kallat Södra Stationsstaden, som bland annat Riksbyggen och Nordr anvisats mark.

Omvandling och förtätning söder om Stationsstaden

Söder om Stationsstaden pågår arbetet med ytterligare omvandling och förtätning. Södra Stationsstaden tar vid Stationsstadens kvaliteter och strukturer för att skapa en naturlig helhet. Här planeras för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, ett grönområde samt gata och gångväg.

I Södra stationsstaden skapas en traditionell stadsmiljö som harmonierar med såväl Stationsstaden i norr som omkringliggande äldre kvarter med varierad bostadsbebyggelse. Här planeras för cirka 250-300 bostäder i flerfamiljshus med lokaler för service och handel i delar av kvarterens bottenvåningar, i två till sex våningar.

Precis som för Stationsstaden ska detta område skapa en stadsmiljö i en mänsklig skala med varierad bebyggelse och offentliga gator och platser som ger förutsättningar för en social miljö som är trivsam att röra sig i och där människor gärna vistas.

Hållbara bostäder för en bred målgrupp med Nordr och Riksbyggen

Två aktörer som kommer vara med att utveckla hållbara fastigheter för bostäder och centrumfunktioner på bästa läge i Kävlinge är Riksbyggen och Nordr.

Både Nordr och Riksbyggen har ambitioner om hållbara bostäder för en bred målgrupper, vilket ligger väl i linje med hur Kävlinge kommun vill utveckla såväl centrala Kävlinge som kommunen i stort. Ambitionen är att dessa två kvarter ska kunna påbörjar under 2024-2025.

  • Nordr är Skandinaviens ledande fastighetsutvecklare inom de sju snabbast växande storstadsområdena i Skandinavien. På området framför Attendos särskilda boende, där det idag bland annat finns en öppen yta som nyttjas som parkeringsplats, planerar Nordr ett kvarter med flerbostadshus och en tomt för radhus.
Visionsbild av Nordrs bygge i Södra stationsstaden från ovan

Nordr fick i augusti 2022 en direktanvisning om ett hundratal bostäder i Södra stationsstaden.

  • Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med 300 kontor och verksamhet på mer än 430 orter över hela landet. På platsen där nuvarande kommunhus står planerar Riksbyggen omkring 120 bostäder, där vissa kommer att utgöra Riksbygges seniorboendekoncept Bonum. Husen kommer att byggas med stort hållbarhetsfokus och kommer bland annat att certifieras med miljöbyggnad silver.
Visionsbild av Riksbyggens fastighet i Södra stationsstaden från gatuvy

På bästa centrumläge i Kävlinge planerar Riksbyggen fastigheter för bostäder med stort fokus på hållbarhet.

Tidslinje Stationsstaden

Utvecklingen av Stationsstaden inleddes 2015 med antagen detaljplan och rivning av de gamla byggnaderna.

  • 2019-2023: området byggs ut med flertalet bostäder och handel.
  • 2022/2023 : utveckling av de offentliga miljöerna pågått med byggandet av bland annat Östra stationstorget och Kaptenens park.
  • 2023: invigning av Harjagersbadet och nya Kommunhuset.
  • 2023: antagande av detaljplanen för Södra stationsstaden.

Fler projekt är på gång under 2024-2026 av bland annat Granitor, Er-Ho bygg samt KKB.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?