Billingshäll

Billingshäll, är ett boende med närhet till det mesta i centrala Kävlinge. Vår målsättning är att boendet ska tillhöra ett av de bästa i landet, genom stöd och hjälp som ger förutsättningar till livskvalitet och en god vård och omsorg.

Vi ger individuellt gott bemötande, kvalitet i mötet och trygghetsskapande omsorg. Vi arbetar utifrån varje boendes unika individuella behov, där våra fantastiska medarbetare med olika professioner gör skillnad för upplevelsen av en skönare vardag.

Anhöriga är en viktig resurs i vårt samarbete, även samverkan med andra aktörer utifrån de boendes behov är en självklarhet för boendet.

Verksamheten leds av en närvarande enhetschef med fokus på de boendes livskvalitet och välbefinnande samt medarbetarnas arbetsmiljö, kompetens och engagemang. Man är 100% välkommen till Billingshäll.

Fakta

Typ av service

Vård och omsorgsboende

Inriktning

Somatisk vård och omsorgsboende, demensboende

Antal lägenheter

58

Hyra

6 555 - 9 057 kr per månad

Organisationsform

Kommunal

Boendemiljö och utemiljö

Boendet har totalt 58 lägenheter fördelat på 6 enheter, som erbjuder boende både med somatisk inriktning och demens inriktning.

Varje lägenhet har ett rum, ett pentry samt ett stort badrum med dusch. Varje lägenhet är utrustad med en vårdsäng i övrigt möblerar man lägenheten själv utifrån sina önskemål.

Enheterna är ljusa och luftiga med gemensamma sällskapsytor. På enheterna har man även tillgång till uteplats och trädgård där man kan njuta av sol och grönska och varför inte lite god fika.

Boendet omsluts av grönska och gemytliga promenadstråk intill husknutarna.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Här har mat och social samvaro ett högt fokus. Aktiviteter anordnas efter önskemål, allt ifrån temakvällar såsom kräftskivor, till att lyssna på musik av en besökande speleman och andra utflykter. Tillsammans med sin kontaktman planerar man även individuella aktiviteter utifrån sitt intresse.

Närheten till kommunens träffpunkter, ger möjlighet att även besöka de arrangemang som anordnas där.

Boendet lägger stort fokus på goda måltider och mellanmål under dagen. Den nylagade maten levereras två gånger dagligen från kommunens måltidsservice, vid behov finns även specialanpassade måltider och nybakat bjuds det också på. Tillsammans skapar vi matglädje, livslust och njutning genom dofter och smaker

Personalens kompetens

Billingshäll erbjuder en kunnig och glad personalstyrka med hög kompetens dygnet runt. Det finns även specialistundersköterskor som i samspel med personalen bedriver god omvårdnad på boendet. Här finns även tillgång till kompetens i form av Silviasystrar, arbetsterapeuter, sjukgymnast och sjuksköterska.

Personalens förmåga att ta till sig nya kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bygger på att de har en god formell utbildning som vi ger möjlighet till genom vår kompetensutvecklingsplan.

I Sveriges bästa omsorg behövs ett bra, kunskapsbaserat och individuellt bemötande samt krav på stor flexibilitet.

Övrigt

Alla som flyttar in får en kontaktman som gör det lilla extra och ansvarar för att man ska få den omsorg, vård och de aktiviteter som är anpassade efter behov, önskemål och livssituation. Att samverka med andra är också en förutsättning för god livskvalitet, till exempel föreningar, frivilligorganisationer, vårdcentraler och volontärer.

Vår legitimerade personal säkerställer ett bra och jämlikt omhändertagande på boendet, där det finns ett behov av hälso- och sjukvårdsinsatser- både från kommunen och från region Skåne. Detta bidrar till en god och nära vård samt ökad trygghet för den enskilde.

Kontaktuppgifter Billingshäll

Enhetschef
Pia Jönsson
046-73 96 11
pia.jonsson@kavlinge.se

Biträdande enhetschef
Maria Lemke
046-280 41 35
maria.lemke@kavlinge.se

Demensboende

Högalidsvägen 35b våning 1
046 - 73 96 28

Billingshällsvägen 7
046 - 73 96 40

Högalidsvägen 31
046 - 73 96 33

Högalidsvägen 31B
046 - 73 96 00

Sjuksköterska
046-73 97 26
070-852 90 27

Arbetsterapeut
046-73 96 08

Sjukgymnast/fysioterapeut
046-280 40 87

Somatiskt boende

Billingshällsvägen 1, våning 2
046-73 96 23

Högalidsvägen 35 B, våning 2
046-73 96 24

Sjuksköterska
0708-52 90 27

Arbetsterapeut
046-73 96 04

Sjukgymnast/fysioterapeut
046-73 92 14

Gul tegelbyggnad i ett plan

Billingshällsvägen 7 - demensboende

Gult trevånings hus med röda ballkonger

Högalidsvägen 31 - demensboende

Gult tegelhus i ett plan

Högalidsvägen 31 B - demensboende

Två plans hus i gult tegel

Högalidsvägen 35B våning 1 - demensboende

Gult tegelhus i två plan

Billingshällsvägen 1, våning 2 - somatisk vård

Gult tegelhus i två plan

Högalidsvägen 35b, våning 2 - somatisk vård

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?