Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bygglovsprocessen

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Åtgärder som kräver anmälan är t.ex. rivning av byggnad eller del av byggnad, ingrep i byggnadens bärande konstruktion, installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

Du får inte påbörja en bygglov- eller anmälningspliktig åtgärd innan du har fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden.

Ansökan lämnas till Kävlinge Kommun, Kullagatan 2, Kävlinge. Du kan också skicka den till Kävlinge Kommun, Miljö- och byggavdelningen, 244 80 Kävlinge

Ansökningar tas inte emot via e-post, men för vissa åtgärder finns möjlighet att ansökan/anmälan görs via e-tjänster eller helt digitalt via MittBygge!

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.
Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2018.

Solcellspanelerna eller solfångarna måste monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt om solcellspanelerna eller solfångarna inte följer byggnadens form eller om åtgärden strider mot detaljplanen (t.ex. i de fall takform och taktäckningsmaterial regleras i detaljplanen).

Observera att en anmälan krävs om åtgärden medför att byggnadens bärande konstruktion berörs, eller om byggnadens brandskydd påverkas väsentligt.

Det är viktigt att känna till att även åtgärder som ej kräver bygglov eller anmälan ska uppfylla kraven på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och en god helhetsverkan.

Vid frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss. 

Information om bygglovsbefriade åtgärder, s.k. Attefallsåtgärder

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart. Information om detta kan ni läsa om på informationsbladet enligt nedan.

Ladda ner kommunens informationsblad.PDF

Information om detta finns även på boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Ladda ner Boverket broschyr "Får jag bygga?"länk till annan webbplats


Uppdaterad 2019-06-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER