Inkomna synpunkter med svar

Inkomna synpunkter publiceras tillsammans med svar av berörd tjänsteman. Sekretessbelagda synpunkter och synpunkter med personuppgifter publiceras inte.

Klicka på synpunktens ID-nummer för att ta del av synpunkten och handläggarens svar.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?