Medborgardialog och Kävlingepanelen

Varje år genomförs normalt ett antal enkätutskick till Kävlingepanelen samt medborgardialoger för att ge dig som invånare inflytande över aktuella frågor och förtroendevalda ytterligare underlag inför beslut.

Var med och påverka genom att delta i Kävlingepanelen eller Medborgardialoger. Foto: Andreas Offesson

Kävlingepanelen - kommuninvånarnas röst

2017 startade kommunen Kävlingepanelen. Panelen består idag av cirka 300 kommuninvånare som anmält sitt intresse att vara med och lämna sina förslag och åsikter i diverse frågor.

Kävlingepanelens input är viktig och möjliggör för oss att involvera kommuninvånarna i syfte att utveckla den service vi erbjuder och ny som kommuninvånarna efterlyser.

Vill du delta? Välkommen med din anmälan till Kävlingepanelen!

Som deltagare i Kävlingepanelen besvarar du en enkät någon gång per år. Frågorna rör kommunens verksamheter och du väljer själv om du vill svara på dem digitalt eller på papper.

Dina svar är såklart anonyma.

Anmälan till att bli medlem i Kävlingepanelen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför medborgardialogmöten?

Avvägningar och prioriteringar sker bäst nära invånaren. Därför har kommunfullmäktige beslutat att arbeta mer systematiskt med att utveckla dialogen med invånarna. Genom dem får du som invånare möjlighet att delta och påverka förtroendevalda mellan de allmänna valen.

Dialogerna fungerar som ett komplement till den representativa demokratin. De ger ökad kunskap om varandra och den politiska processen. Förtroendevalda får ett bredare underlag inför beslut, kvalitén ökar och invånarnas möjlighet att delta i beslutsprocesser ökar.

Exempel på tidigare medborgardialoger

  • Aktivitetspark Tolvåkersområdet
  • Framtidens seniorrestauranger
  • Insamling av synpunkter inför ny översiktsplan (genomförd på marknader)
  • Besök på Skönadals fritidsgård
  • Dösjebros framtida utveckling
  • Furulunds utveckling
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?