Servicelöfte

Kävlinge ska vara en kommun där besökare och invånare trivs och känner sig välkomna. Det betyder att kontakten med kommunen ska vara enkel, snabb och kännetecknas av öppenhet, engagemang och professionalitet.

Leende kundtjänstmedarbetare med headset ståendes vid sitt skrivbord.

Oavsett vem du söker kontakt med eller vilken av kommunens tjänster du använder dig av ska du uppleva god tillgänglighet och ett gott bemötande.

Vårt löfte till dig

Med ett gott bemötande informerar och stödjer vi kommuninvånare, medarbetare och andra aktörer på ett klart och tydligt sätt. Vår ambition är att ge svar i första kontakten. Om vi inte är på plats återkopplar vi alltid inom två arbetsdagar.

Tala om vad du tycker!

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar vill vi gärna att du talar om det för oss. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Använd Åsikt Kävlinge eller ring Kontakt Kävlinge, 046-73 90 00. Vi kommer att undersöka vad som inträffat och återkommer till dig. Om du vill ha ett svar behöver du lämna namn, adress, e-post eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig.

Uppföljning av servicelöftet

Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad du som kund och invånare kan förvänta dig av oss.

Kävlinge kommun följer årligen upp servicelöftet för att vi ständigt ska förbättra tillgängligheten och bemötandet i vår verksamhet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?