Fler sätt att påverka

Det finns många sätt på vilket du kan påverka eller bidra till den demokratiska processen. Att lämna synpunkt eller e-förslag är ett sätt. På denna sida listar vi ytterligare några exempel på hur du kan göra skillnad för Kävlinge kommun.

Kommunala pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet består av representanter från kommunens pensionärsorganisationer. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är ett organ för samråd och kommunikation mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelse och nämnder.

Inga enskilda ärenden behandlas i rådet utan endast frågor av kommunövergripande karaktär.

Funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan funktionsrättsorganisationer och kommunen.

Mötesanteckningar från funktionsrättsrådet

Under Kommunfakta/Organisation och ansvarsområden kan du läsa mer om dessa rådgivande organ.

Besök kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Du som kommuninvånare är välkommen att följa diskussionerna som åhörare. Fullmäktige har normalt cirka tio sammanträden om året.

Sammanträdesdagar för olika nämnder

Delta i en medborgardialog

Kävlinge kommun arbetar med medborgardialoger - en möjlighet till att träffas och samtala kring aktuella frågor med berörda tjänstepersoner.

Är du intresserad av att veta mer om det arbetet eller av att delta i en kommande dialog är du välkommen att höra av dig till kommunens kundtjänst på 046-73 90 00.

Tidigare och kommande Medborgardialoger

Läs aktuella handlingar och protokoll

Är du intresserad av att få information om vad som behandlas i kommunen kan du läsa handlingar, protokoll och kallelser från de olika nämnderna.

Rösta i de allmänna valen

I Sverige är det kommunalval vart fjärde år. Då väljer kommuninvånarna vilka politiker som ska representera dem i kommunfullmäktige.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delta i SCB:s medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år alla Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning. Varje gång får 1200 kommuninvånare en enkät med cirka 100 frågor att besvara.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?