Lämna en synpunkt

I Åsikt Kävlinge kan du lämna förslag på förbättringar, synpunkter, beröm eller kritik på kommunens verksamhetsområde och/eller tjänster.

Ibland finns svaret nära till hands

Ta gärna en titt på nedanstående sidor innan du lägger en synpunkt, då det redan kan finnas svar på dina frågor:

Inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter publiceras endast med handläggarens svar när ärendet avslutas om du önskar återkoppling och har uppgett din e-postadress. Personuppgifter avidentifieras. Namngivna tjänstemän kommer att ersättas med titel.

Gå till inkomna synpunkter med svar Öppnas i nytt fönster.

Välkommen att lämna en synpunkt

Vid önskan om svar av tjänsteperson får du återkoppling om vilken handläggare du har inom två arbetsdagar, och svar på din synpunkt inom 14 dagar.

Publicering av synpunkter

  • Överklaganden av kommunala- och myndighetsbeslut publiceras inte.
  • Synpunkter kring enskilda fakturor publiceras inte. Kontakta istället den kontaktperson som finns angiven på fakturan.
  • Synpunkter som strider mot gällande lagstiftning eller är skrivna så att vi inte förstår vad du menar kommer inte publiceras.
  • Synpunkter får lämnas anonymt, men publiceras med svar på webbplatsen enbart om synpunkten bedöms vara av allmänintresse eller ge underlag till förbättringar.
  • Synpunkter som innehåller kränkande personuppgifter, förolämpningar, förtal eller personangrepp publiceras inte. Finns det en sakfråga i synpunkten besvaras frågan till synpunktslämnaren (om detta är angett) med information om att synpunkten inte kommer publiceras på grund av innehållet.
  • Synpunkter där tjänstemän namnges kommer att justeras så att funktion eller titel istället används vid publiceringen på webbplatsen.
  • Synpunkter till det kommunala bolaget KKB Fastigheter AB lämnas direkt till KKB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .
  • Synpunkter gällande avfallshantering lämnas direkt till Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Registrering av inkomna synpunkter

Alla synpunkter registreras i en databas, även personuppgifter. Det innebär att inlämnade uppgifter blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Undantag är uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?