Vision och strategi

Med en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara en välmående kommun. Visionen bygger på en stark gemenskap, entreprenörsanda och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas.

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. Visionen beskriver hur vi vill att samhället ska vara, vad kommunen ska satsa på och vilken riktning vi ska ta.

Vision
Vi formar framtiden!

I Kävlinge kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna för alla människor att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Vi är en kommun där alla trivs och känner sig 100% välkomna.

Här finns småstadens trygghet och natursköna omgivningar med närhet till storstädernas utbud. Med nyskapande idéer lägger vi grunden till en hållbar, trygg och meningsfull tillvaro och vi strävar efter att
inspirera andra med våra initiativ.

Flygfoto över Barsebäcks hamn och udden ut i vattnet.

Strategiska områden

Våra tre strategiska områden ger en riktning för framtiden och tydliggör för organisationen hur politiken långsiktigt vill utveckla Kävlinge kommun för att tillsammans skapa de bästa möjligheterna för alla människor att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet.

100% välkommen

Alla kävlingebor får den hjälp de har rätt till. Var och en blir vänligt bemött och har möjlighet att påverka. Det är enkelt att etablera kontakter och bli en del av den lokala gemenskapen. Här känner sig företagare lika välkomna som nyinflyttade. Kävlinge är en kommun där man trivs och känner sig 100% välkommen.

Välfärdstjänster av högsta kvalitet

Barnen i Kävlinge kommun erbjuds en förskola och skola som hela tiden strävar efter att bli bäst i klassen. Omsorgstagare kan förvänta sig en omsorg som kontinuerligt arbetar för att bli ännu bättre. Medborgarna känner sig trygga med att vi har den bästa kvaliteten på kommunens service och att vi har kompetent och välutbildad personal.

Goda livsmiljöer

Medborgaren har ett rikt och fungerande vardagsliv och en meningsfull fritid med ett varierat föreningsliv. Det är nära till de större städernas utbud samtidigt som det finns orörd natur och ett tryggt småstadsliv runt knuten. Kommunens boendemiljöer är hållbara och bidrar till att invånarna trivs, mår bra och känner sig trygga. Kävlinge kommun ligger bäst till.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?