En skönare vardag

Kävlinge kommun ligger bra till, i hjärtat av Skåne med närhet till ett rikt naturliv och till storstäder. Här har man nära till allt och saknar ingenting.

Kävlinge kommun har två varumärken som är besläktade: organisationsvarumärket Kävlinge kommun och platsvarumärket. Båda drar i samma riktning, mot visionen Vi formar framtiden, även om fokus och målgrupperna varierar varumärkena emellan.

Platsvarumärket

Ett platsvarumärke utgörs av allas sammantagna känsla och uppfattning om platsen. Platsvarumärket består av geografiskt läge, byggnader, miljö samt av människorna som bor och verkar här, av platsens historia samt dess ambition och ”anda”. Vi som lever, verkar och upplever Kävlinge kommun, som privatpersoner och organisationer eller företag, skapar värden för platsen samtidigt som kan vi dra nytta av de positiva värden som finns. Platsvarumärket är ett ramverk som ska stärka vår konkurrens- och attraktionskraft.

Platsen Kävlinge kommun definieras av

Å, hav och öppna landskap

En nästan oexploaterad kust ger många vackra promenadstråk och möjlighet till bad och havssport. De öppna landskapen möts av Saxån och Kävlingeån som erbjuder rekreation och möjligheter till fiske och kanotpaddling. De många värdefulla naturområdena ska även i framtiden känneteckna livet i Kävlinge kommun genom att bevaras och förbättras.

Entreprenörskap och drivkraft

Närheten till vatten och kommunikationsleder gjorde Kävlinge till en välkänd handelsplats redan på vikingatiden. En stolt tradition som förs vidare av Handelsplats Center Syd och Kävlinges småstadskärna. Kävlinge är en av Skånes mest företagsvänliga kommun. Kävlinge kommun ska samspela med den storstadsregion vi finns och verkar i för att utveckla handels- och besöksnäringarna.

 

En rik fritid

Från Barsebäck med golf, bad och segling via Kävlingeån med ett av Europas bästa gäddvatten, till fotboll, ridsport och handboll – i kommunen finns möjligheter till en rik fritid för alla åldrar. Möjligheten att ta del av kvaliteter i närliggande storstadsområden så som kultur, restauranger och nöjen i andra kommuner ska stärkas.

Varierande boendemiljöer och tryggt

Kävlinge kommun erbjuder stora möjligheter till varierande och trygga boendemiljöer i den attraktiva Öresundsregionen. Med hållbarhet i fokus ska vi förstärka och utveckla våra unika fördelar för att skapa en attraktiv kommun för kommande generationer.

Organisationsvarumärket
Under vårt gemensamma organisationsvarumärke ryms kommunens verksamheter och projekt. Här lyfter vi fram vad som är unikt för oss och vad vi är stolta över och därför vill förstärka och fortsätta att positionera oss med. Organisationsvarumärket ska bidra till att stärka kommunens roll som en positiv samhällskraft, till stolthet och sammanhållning bland kommunens medarbetare, och till att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare.

Organisationen Kävlinge kommun definieras av

Vi är en stabil och välskött kommun med en stark finansiell ställning. Det finns ett unikt och tydligt samarbetsklimat mellan politik och tjänstemanna-organisation vilket är en framgångsfaktor. Våra politiska mål knyts samman med vårt löfte till medborgaren vilket skapar tydlighet och transparens.
  • Vi arbetar tillsammans i vardagen och satsar på ett utvecklande ledarskap och ett ansvarsfullt medarbetarskap. Det finns en genuin vi-känsla och vi värnar om samarbete och gemenskap.
  • Vi vill att alla medarbetare ska vara goda ambassadörer och känna engagemang och möjlighet till påverkan.
  • Vi strävar efter ständiga förbättringar och ligger långt fram i den digitala utvecklingen. Vi har höga ambitioner och genom att involvera medarbetarna arbetar vi dagligen med att förverkliga våra högt ställda mål. Arbetsglädje och kompetensutveckling är vår nyckel till framgång.

Välkommen till en skönare vardag

Läs mer om hur det är att bo och verka med livskvalitet i Kävlinge
på vår webbplats enskönarevardag.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?