Vårt löfte - 100% välkommen

Vårt löfte är 100% välkommen och det är den upplevelse vi vill att varje person har rätt att förvänta sig i kontakten med oss.

Badbrygga ut i vattnet med en grön gångmatta med texten 100 procent välkommen.

Löftet ska handla om något som är viktigt för målgruppen och helst vara särskiljande. Det är en utfästelse, ibland sammanfattat i ett motto eller mantra, som måste genomsyra allt vi säger och gör.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?