Adoption

Vid internationella adoptioner måste ett medgivande inhämtas från arbetsliv- och fritidsnämnden, som gör en hemutredning.

Vid adoption av make eller makas barn gör arbetsliv- och fritidsnämnden en utredning efter begäran från Tingsrätten.

Kontakt

Arbetsliv- och fritidsnämnden
arbetslivochfritidsnamnden@kavlinge.se

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?