Stöd till barn och unga

Alla barn har rätt att få en bra och trygg start på livet. En del barn kan behöva stöd och hjälp från samhället. Socialtjänsten hjälper barn och familjer som har svårigheter med relationer, missbruk, våld med mera. Barn- och ungdomspsykiatrin hjälper barn med psykisk ohälsa.

En grön häck med ett hål som är klippt som ett hjärta

Socialtjänsten i Kävlinge kommun

Socialsekreterarna, som arbetar inom området familj, barn och unga kan ge stöd på olika sätt.

Hit kan du vända dig för att ansöka om stöd eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Det kan till exempel handla om

  • barn som är utsatta för våld eller upplever våld i sitt hem
  • barn vars föräldrar har svårigheter med vägledning och gränssättning
  • unga som använder droger eller begår brott

Socialtjänsten ska skydda barn som utsätts och stödja familjer till goda relationer.

Efter en utredning om ett barns behov kan socialtjänsten bevilja insatser till barnet och familjen. Det kan till exempel vara familjebehandling, stödperson och ibland familjehem.

Barnavårdsutredning

En utredning kring barn hos socialtjänsten kallas barnavårdsutredning. När socialtjänsten får en anmälan om oro för barn görs en förhandsbedömning om en utredning ska inledas.

Om socialtjänsten bedömer att barnet kan behöva skydd eller stöd eller om familjen gör en ansökan så inleds utredning. Utredningar görs av socialsekreterare, de har kontakt med barn, ungdomar och familjer.

Barnets bästa i fokus

Socialsekreterarna har barnets bästa i fokus och arbetar utifrån en utredningsmodell som kallas BBIC (Barns behov i centrum).

Syftet med en utredning är att kartlägga hjälpbehovet hos den aktuella familjen.

Målsättningen är att familjen ska få den hjälp och det stöd de behöver för att kunna erbjuda barnet en trygg och bra uppväxt.

Så här går en utredning till

Utredningen påbörjas med en träff där socialsekreterarna i samråd med föräldrarna planerar utredningens upplägg. Målet är att utredningen ska genomföras i nära samarbete med familjen. Socialsekreterarna kan också inhämta uppgifter från andra i barnets omgivning till exempel barnets skola.

När socialsekreteraren har inhämtat de uppgifter som behövs för att göra en bedömning hålls ett avslutande möte med familjen där ni pratar om det vad som framkommit och om det behövs en insats. Utredningen sammanställs även skriftligt.

Alla barn och ungdomar har rätt att få information om sin utredning och att få bidra med sina tankar och åsikter. Barnets inställning är viktig i bedömningen och barnets bästa ska alltid vara avgörande i besluten.

Se film om barnavårdsutredning.

Stödgrupper för barn

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld eller där föräldrarnas skilsmässa/separation varit svår. Kävlinge kommuns stödgruppsverksamhet erbjuder stöd för dessa barn.

Stödgruppernas syfte är att barn med liknande upplevelser får träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter samt att få uttrycka tankar och känslor. Vi använder oss av pedagogiska program med övningar och lekar, vi pratar och äter mellanmål.

Kävlinge kommun erbjuder två olika stödgrupper:

  • Bryggan
  • Vågen

Grupperna riktar sig till barn i åldern 8 till12 år och består vanligtvis av fyra till sex barn. Deltagandet är gratis och inga journaler förs.

Intresseanmälan och mer information om stödgrupperna.

Information till vårdnadshavare

Risker och utsatthet bland barn och unga

Ungdomstiden innebär stora förändringar på kort tid. Samtidigt som föräldrar måste finnas till hands och ha uppsikt över sina barn, ska ungdomen kunna få utrymme för att skapa sig ett eget liv och relationer utanför familjen. Du som förälder är den viktigast förebilden för ditt barn i en omvälvande tid och det du gör och säger spelar stor roll.

Kävlinge kommun har tagit fram en broschyr som syftar till att ge stöd och råd på vägen.

Risker och utsatthet bland barn och unga - broschyr Pdf, 986.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Kävlinge kommun har tagit fram en broschyr om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) riktar sig till dig som är förälder eller vårdnadshavare i syfte att ge kunskap och stöd.

Fakta om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel - broschyr Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Narkotikaguide

Nedan finns en lista med andra verksamheter som stöttar barn.

Andra verksamheter för stöd och hjälp

För dig som bor i Kävlinge kommun finns flera olika verksamheter där barn och unga kan få råd, stöd och hjälp i olika situationer.

Barn och elevhälsan (Kävlinge kommun)

Barn och elevhälsan i Kävlinge kommun är en egen enhet som servar kommunens samtliga kommunala skolor och förskolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolor och förskolor.

LSS-handläggare (Kävlinge kommun)

LSS-handläggarna utreder behov av insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionsvariationer). Handläggarna bedömer insatser för att ge stöd till dig som har funktionsvariation så att du får en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Du kan vända dig till LSS-handläggarna för att ansöka om stöd i vardagen, till exempel ledsagning och personlig assistans.

Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup (Region Skåne)

BUP vänder sig till dig som är under 18 år och till dig som är förälder till barn och ungdom under 18 år. Vi arbetar med att bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa.

BUP - Regions Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Första linjen, Bup (Region Skåne)

Första linjen är mottagningar med målet att göra det enklare för barn och ungdomar, från 6 år upp till 18 år, som mår psykiskt dåligt att söka hjälp.​

Första linjen - Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bup Skåne online

På Bup Skåne online hittar du fakta, självhjälp och tips på vad du kan göra för att ta hand om dig själv och din psykiska hälsa.

Bup Skåne online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdcentralerna (Region Skåne)

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din vårdcentral.

Unga vuxna i Lund

Unga Vuxna är en mottagning för dig som är mellan 16 och 29 år. Du som har börjat må dåligt, kanske inte vet varför men behöver stöd och hjälp kan vända dig dit. Du kan även gå på föreläsningar eller kurs hos dem.

Mer information finns på Unga Vuxnas webbplats

Ungdomsmottagning

Du som är mellan 12 och 23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen i Lund om du vill prata med någon om hur du mår.

Ungdomsmottagningen i Lunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mariamottagningen Mellersta Skåne

Mariamottagningen Mellersta Skåne är till för unga upp till 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen är även till för den unges föräldrar och närstående.

Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och behandling. För att lättast komma till oss ringer du till mottagningen. All kontakt med oss är frivillig.

Mariamottagningen Mellersta Skåne ligger i Lund och är till för dig som bor i följande kommuner: Lund, Kävlinge, Burlöv, Eslöv, Hörby och Höör.

Teamet på mottagningen består av samordnare, kurator, socionomer, sjuksköterska, specialistläkare och medicinsk sekreterare vilka har sin tillhörighet inom både kommun och Region Skåne.

Satellitmottagning i Kävlinge

Mariamottagningen har öppnat en satellitmottagning på Lärcentrum i Kävlinge. Inledningsvis kommer mottagningen i Kävlinge att vara bemannad en eftermiddag i veckan. Kontakt sker via Lund.

Kontakt

046-17 40 99
Tunavägen 39 L (Sparta) i Lund
Mer information hittar du på Mariamottagningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.
UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?