Föräldrakurser

Kommunen erbjuder kurser för föräldrar.

Flicka som visar et hjärta med sina händer

Föräldrakurser i Kävlinge kommun

Samtalsgrupp för separerade föräldrar

Barn i föräldrars fokus (BIFF) är en kort utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som lever separerade och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.

Utbildningen vänder sig till dig som är förälder till barn som är folkbokförda i Kävlinge kommun. Du som förälder bestämmer om du vill delta i utbildningen och ditt barns medförälder bestämmer för sin del. Ni kommer inte att gå i samma grupp.

Grupperna träffas två timmar under tre tillfällen på vardagskvällar. Det är inte något krav att båda föräldrarna deltar och mellan grupperna råder sekretess. Under utbildningen kommer teori att varvas med gruppdiskussioner i syfte att ge kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan se ut för barn som har separerade föräldrar.

BIFF grupperna har tre syften:

 • Att inge föräldrarna hopp
 • Att synliggöra barnets behov och situation
 • Att arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn”

Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna har svårt att komma överens. Grupperna kan vara blandade med både pappor och mammor. Utbildningen är frivillig och kostnadsfri.

När är nästa kursstart?

Det kommer att hållas 1 utbildningstillfällen under våren 2024.

Datum: 18 april, 2 maj och 16 maj
Tid: Kl.16.30-18.30
Plats: Kävlinge kommunhus, Östra Stationstorget 1
Anmälan: Anmäl ditt intresse för gruppen här (formulär öppnas i nytt fönster) Öppnas i nytt fönster.

Föräldrakurs Alla barn i centrum 3-12 år

Alla Barn i Centrum (ABC) är en föräldrakurs som alla vårdnadshavare med barn i åldern 3–12 år kan delta i. Kursen syftar till att stärka familjerelationer och hjälpa vårdnadshavare att bättre hantera vardagssituationer.

Kursen består av fyra träffar med teman:

 • Träff 1. Visa kärlek
  Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
 • Träff 2. Vara med
  Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?
 • Träff 3. Visa vägen
  Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras?
 • Träff 4. Välja strider
  Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Kursens teman bygger på varandra och därför är det viktigt att delta på alla träffarna. På kursen tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och testar hemma mellan träffarna.

Kursen pågår under cirka två månader och består av fyra tillfällen. Varje tillfälle är cirka två och en halv timme lång och leds av utbildade kursledare. Kursen är kostnadsfri och hålls under kvällstid. Kursen journalförs inte.

När är nästa kursstart?

Det kommer att hållas 4 olika kurstillfällen under våren 2024. Alla tillfällen är fullbokade.

Löddeköpinge, Tolvåkerskolan:

 • Omgång 1 FULLBOKAD: 12 mars, 2 april, 16 april och 23 april
 • Omgång 2 FULLBOKAD: 13 mars, 27 mars,10 april och 24 april

Kävlinge, Korsbackaskolan:

 • Omgång 3 FULLBOKAD: 13 mars, 27 mars,10 april och 24 april

Kävlinge, Kommunhuset:

 • Omgång 4 FULLBOKAD: 14 mars, 4 april, 11 april och 25 april

Tid för samtliga kurstillfällen:
Kl.18.00-20.30

Tonår 12-17 år

Kursen är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap eller ledarskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till din/dina tonåringar.

Kursen presenterar ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänsla för såväl barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer. I en trygg och uppmuntrande miljö får du möjlighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen.

​Upplägg

 • ​Kursen består av 21 kurstimmar och ges vid 7 tillfällen, 3 timmar per gång.
 • Kursen ges på kvällstid tisdagar kl.18-21 i Löddeköpinge.
 • Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid, erfarenhetsutbyte och övningar.

Ur innehållet

 • Tonårstiden nu och då
 • Syftet med föräldraskapet
 • Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker
 • Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet
 • Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad
 • Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga
 • Bekräftelse och uppmuntran
 • Intressera dig för din tonåring som individ – Vem är du?
 • Hur vi kan förstå vårt eget och tonåringens beteende utifrån existentiella behov
 • Inflytande mot kontroll
 • Färdigheter som bygger inifrån
 • Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap
 • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra
 • Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Problemlösning
 • Personliga gränser
 • Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!
 • Att ge stöd utan att ta över
 • Att skapa gemenskap och tillhörighet i en familj med tonåringar
 • Att släppa taget utan att tappa kontakten

Kontakt och mer information

Är du intresserad eller vill veta mer så hör av dig via e-post eller telefon viktoria.froberg@kavlinge.se
046-73 95 71

Litteraturtips om föräldraskap

Växa - inte lyda av Lars H Gustafsson
Författaren beskriver här hur man som förälder får barnet att växa som människa och bli en ansvarskännande individ. Genom konkreta exempel visar han vad som händer med barn, föräldrar och anknytningen mellan barn och föräldrar beroende på vilken sorts förälder man väljer att vara.

Växa med ansvar av Barbara Coloroso
Barbara Coloroso anser att man i barnuppfostran till varje pris måste värna både barnets och förälderns integritet och värdighet. Här får föräldrar råd om hur man stärker och påverkar sina barn istället för att kontrollera dem.

Föräldracoachning av Jesper Juul
En bok om föräldracoachning där Jesper Juul med varsam hand hjälper familjer att hitta ett förhållningssätt till det vardagskaos som många av dem befinner sig i.

Ditt kompetenta barn av Jesper Juul
Här presenterar Jesper Juul ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla tiders auktoritära maktutövning eller demokratisk tyranni utan på jämlikhet och lyhördhet. "Lyssna på era barn", uppmanar Jesper Juul. "Lita på att deras reaktioner är kompetenta!"

Här är jag! Vem är du? av Jesper Juul (finns bland annat översatt till engelska, arabiska och somali)
Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I boken betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälpa dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemma.

Family-Lab Sverige, www.family-lab.se
Family-Lab är den svenska delen av författaren och terapeuten Jesper Juuls internationella utbildnings och rådgivningsorganisation. Här kan man prenumerera på nyhetsbrev som rör föräldraskapet.

Våga ta plats i ditt barns liv: så stärker du relationen till ditt barn och undviker att barnets jämnåriga övertar din roll av Gordon Neufeld
Psykologen Gordon Neufeld har döpt fenomenet till ”jämnårigorientering”, vilket syftar på barns och ungdomars benägenhet att vända sig till jämnåriga för att få vägledning om rätt eller fel, värderingar, identitet och beteende. Men jämnårigorientering undergräver sammanhållningen i familjen, saboterar en sund utveckling, förgiftar atmosfären i skolan och gynnar framväxten av en aggressivt fientlig och sexualiserad ungdomskultur. Innehållet i boken gör föräldrarna rustade att fylla sin självklara roll som barns främsta källa till samhörighet, trygghet och värme.

Vad alla föräldrar borde få veta – barnets första tolv år
av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni
Vad alla föräldrar borde få veta ger hjälp att sålla i det enorma informationsflödet genom att utgå från forskning och på ett lättbegripligt sätt presentera sådant som visat sig fungera bra för många. En sak forskare världen över enats om är att en god relation mellan föräldrar och barn är bland det viktigaste för barns utveckling. I boken presenteras kunskap och konkreta råd som inte alltid når ut till föräldrar eller kan googlas fram. Den handlar helt enkelt om vad alla föräldrar borde få veta.

Med känsla för barns självkänsla av Petra Krantz Lindgren
Den här boken handlar om självkänsla. Om hur den naturligt finns i våra barn, och hur vi kan handla för att uppmuntra den. Självkänsla är den plattform utifrån vilken många andra egenskaper utvecklas. Barn med sund självkänsla accepterar och gillar sig själva, de lyssnar på sina egna och andras känslor och behov, de höjer sin röst mot orättvisor, vågar gå sina egna vägar i livet, tar ansvar för sitt misstag, tar kritik på ett konstruktivt sätt. Och de vet att de duger för den de är och inte för sina prestationer.

En annan du
Blogg av Petra Krantz Lindgren

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?