Föräldrakurser

Kommunen erbjuder kurser för föräldrar.

Flicka som visar ett hjärta med sina fingrar

Fotograf Anders Ebefeldt

Uppehåll i föräldrakurserna till våren

På grund av vidareutbildning av personal gör föräldragrupperna ett uppehåll våren 2024.

 • Vill du hitta lösningar för hur du ska kunna samarbeta med ditt barn?
 • Skulle du vilja veta hur du kan undvika maktkamper med ditt barn?

Då är någon av kurserna i Aktivt föräldraskap något för dig!

Förhållningssättet vi använder är beprövat och fungerar men kräver tid och tålamod. Vi kan inte lova att du inte hamnar i konflikter med dina barn. Men vi hjälper dig att utveckla färdigheter som gör det lättare för dig.

Föräldrakurser i Kävlinge kommun

Aktivt föräldraskap småbarn 1-4 år

Kursen är för dig som vill utveckla din relation till barn i åldern 1-4 år. Kursen utgår från dig och dina unika utmaningar, där du i en trygg och uppmuntrande miljö får möjlighet att reflektera över dig själv och de värderingar som är viktiga i ditt föräldraskap.

Genom självreflektion, praktiska övningar, kunniga och erfarna gruppledare och inte minst alla de värdefulla tankar och tips du får del av genom dina kurskamrater, får du verktygen att kunna skapa de relationer du vill ha i ditt liv och bli ditt bästa jag som förälder och medmänniska.

Upplägg av kursen

 • Kursen består av 10 kurstimmar och ges vid 5 tillfällen, två timmar per gång
 • Kursen erbjuds inte under hösten 2023
 • Endast barn under 1 år kan följa med
 • Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, färdighetsträning, erfarenhetsutbyte och övningar

Ur innehållet

 • Syftet med föräldraskapet
 • Föräldraskap – Ledarskap
 • Anknytning – nyckeln till utveckling och mognad
 • Småbarnsåren – Utvecklingsstadier
 • Självständighetsutveckling
 • Frustrationsutbrott
 • Mod och självkänsla – hur kan vi förhålla oss till oss själva och barnet för att stärka dessa
 • Att förstå eget och barnets beteende
 • Färdigheter som bygger inifrån
 • Uppmuntran och bekräftelse
 • Rutiner
 • Hur jag kan förebygga problem
 • Personliga gränser

Aktivt föräldraskap förskole/skolbarn 4-12 år

Kursen presenterar ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänslan hos både barn och vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära och goda relationer. I en trygg och uppmuntrande miljö får du möjlighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen och rustas med modeller för att förstå både dig själv och ditt barn.

​Upplägg

 • Kursen består av 18 kurstimmar och ges vid 6 tillfällen, 3 timmar per gång
 • Kursen ges på onsdagar, kl.18-21 i Kävlinge
 • Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid, erfarenhetsutbyte och övningar

​Ur innehållet

 • Syftet med föräldraskapet
 • Ledarstilar
 • Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet
 • Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad
 • Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga
 • Hur vi kan förstå vårt eget och barnets beteende utifrån existentiella behov
 • Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap
 • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra
 • Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Problemlösning
 • Att skapa gemenskap och tillhörighet i familjen

Tonår 12-17 år

Kursen är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap eller ledarskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till din/dina tonåringar.

Kursen presenterar ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänsla för såväl barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer. I en trygg och uppmuntrande miljö får du möjlighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen.

​Upplägg

 • ​Kursen består av 21 kurstimmar och ges vid 7 tillfällen, 3 timmar per gång.
 • Kursen ges på kvällstid tisdagar kl.18-21 i Löddeköpinge.
 • Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid, erfarenhetsutbyte och övningar.

Ur innehållet

 • Tonårstiden nu och då
 • Syftet med föräldraskapet
 • Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker
 • Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet
 • Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad
 • Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga
 • Bekräftelse och uppmuntran
 • Intressera dig för din tonåring som individ – Vem är du?
 • Hur vi kan förstå vårt eget och tonåringens beteende utifrån existentiella behov
 • Inflytande mot kontroll
 • Färdigheter som bygger inifrån
 • Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap
 • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra
 • Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Problemlösning
 • Personliga gränser
 • Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!
 • Att ge stöd utan att ta över
 • Att skapa gemenskap och tillhörighet i en familj med tonåringar
 • Att släppa taget utan att tappa kontakten

Praktiskt om kursen

 • Kurserna är kostnadsfria och litteratur ingår
 • Kurserna leds av utbildade gruppledare
 • Mellan varje kurstillfälle har du 14 dagar på dig att läsa mer om det som tagits upp vid föregående tillfälle och träna färdigheter.

Genom kurserna vill vi ge dig möjlighet att utveckla positiv självkänsla hos dig och ditt barn. Du får kunskaper som hjälper dig att utvecklas som förälder och tips som verkligen fungerar. Du träffar även andra föräldrar i liknande situation. Som förälder har du mycket erfarenhet som du ges möjlighet att dela med dig av i gruppen.

I kurserna finns inga pekpinnar. I stället presenterar vi ett förhållningssätt som kan göra dig tryggare i din roll som förälder.

Litteraturtips om föräldraskap

Växa - inte lyda av Lars H Gustafsson
Författaren beskriver här hur man som förälder får barnet att växa som människa och bli en ansvarskännande individ. Genom konkreta exempel visar han vad som händer med barn, föräldrar och anknytningen mellan barn och föräldrar beroende på vilken sorts förälder man väljer att vara.

Växa med ansvar av Barbara Coloroso
Barbara Coloroso anser att man i barnuppfostran till varje pris måste värna både barnets och förälderns integritet och värdighet. Här får föräldrar råd om hur man stärker och påverkar sina barn istället för att kontrollera dem.

Föräldracoachning av Jesper Juul
En bok om föräldracoachning där Jesper Juul med varsam hand hjälper familjer att hitta ett förhållningssätt till det vardagskaos som många av dem befinner sig i.

Ditt kompetenta barn av Jesper Juul
Här presenterar Jesper Juul ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla tiders auktoritära maktutövning eller demokratisk tyranni utan på jämlikhet och lyhördhet. "Lyssna på era barn", uppmanar Jesper Juul. "Lita på att deras reaktioner är kompetenta!"

Här är jag! Vem är du? av Jesper Juul (finns bland annat översatt till engelska, arabiska och somali)
Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I boken betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälpa dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemma.

Family-Lab Sverige, www.family-lab.se
Family-Lab är den svenska delen av författaren och terapeuten Jesper Juuls internationella utbildnings och rådgivningsorganisation. Här kan man prenumerera på nyhetsbrev som rör föräldraskapet.

Våga ta plats i ditt barns liv: så stärker du relationen till ditt barn och undviker att barnets jämnåriga övertar din roll av Gordon Neufeld
Psykologen Gordon Neufeld har döpt fenomenet till ”jämnårigorientering”, vilket syftar på barns och ungdomars benägenhet att vända sig till jämnåriga för att få vägledning om rätt eller fel, värderingar, identitet och beteende. Men jämnårigorientering undergräver sammanhållningen i familjen, saboterar en sund utveckling, förgiftar atmosfären i skolan och gynnar framväxten av en aggressivt fientlig och sexualiserad ungdomskultur. Innehållet i boken gör föräldrarna rustade att fylla sin självklara roll som barns främsta källa till samhörighet, trygghet och värme.

Vad alla föräldrar borde få veta – barnets första tolv år
av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni
Vad alla föräldrar borde få veta ger hjälp att sålla i det enorma informationsflödet genom att utgå från forskning och på ett lättbegripligt sätt presentera sådant som visat sig fungera bra för många. En sak forskare världen över enats om är att en god relation mellan föräldrar och barn är bland det viktigaste för barns utveckling. I boken presenteras kunskap och konkreta råd som inte alltid når ut till föräldrar eller kan googlas fram. Den handlar helt enkelt om vad alla föräldrar borde få veta.

Med känsla för barns självkänsla av Petra Krantz Lindgren
Den här boken handlar om självkänsla. Om hur den naturligt finns i våra barn, och hur vi kan handla för att uppmuntra den. Självkänsla är den plattform utifrån vilken många andra egenskaper utvecklas. Barn med sund självkänsla accepterar och gillar sig själva, de lyssnar på sina egna och andras känslor och behov, de höjer sin röst mot orättvisor, vågar gå sina egna vägar i livet, tar ansvar för sitt misstag, tar kritik på ett konstruktivt sätt. Och de vet att de duger för den de är och inte för sina prestationer.

En annan du
Blogg av Petra Krantz Lindgren

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?