Snö- och halkbekämpning

När kylan kommer får kommunen många frågor om snöröjning och halkbekämpning. Vilket ansvar har kommunen respektive fastighetsägaren? Varför snöröjs vissa gator snabbt medan andra tar längre tid eller inte röjs alls?

En grön snöplog som forslar bort snö i ett villakvarter

Bild av TheJohnus från Pixabay

Målet är att huvudgatorna och de mest trafikerade cykelvägarna ska vara framkomliga och halkfria när morgontrafiken sätter igång. Villaområden och lågprioriterade vägar/cykelvägar halkbekämpas bara undantagsvis när det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Halkan bekämpas med salt, på gångbanor och cykelvägar används även grus.

Mer information om ditt ansvar som fastighetsägare att röja snö och hantera halka i anslutning till din tomt hittar du här.

Vem ansvarar var?

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. I dokumentet om gångbanerenhållning Pdf, 11.2 kB, öppnas i nytt fönster. finns information om särskilda bestämmelser om bland annat gaturenhållning och skyltning och fastighetsägarnas skyldigheter.

Villaägare och andra fastighetsägare
Ansvarar för området utanför fastigheten, oavsett om det finns trottoarer eller inte. Har kommunen plogat upp snö på trottoaren är fastighetsägaren skyldig att halkbekämpa området utanför snövallen. Fastighetsägarens ansvarar också för att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Enskilda vägar och samfälligheter
Varje väghållare är själv ansvarig för snöröjning och halkbekämpning.

Där det finns avtal mellan enskilda väghållare och kommunen, syns dessa i våra kartor under respektive prioritering.

Kommunen
Ansvarar för offentliga platser, till exempel kommunens körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Hämta sand mot halkan!

Du kan kostnadsfritt hämta saltinblandad sand för halkbekämpning på Floravägen, vid återvinningscentralen i Kävlinge samt på Transportvägen, vid återvinningsstationen i Löddeköpinge.

Så här prioriterar vi

Karta över prioritering av halkbekämpning i kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prioritet 1 (röda gator)

Huvudvägnätet för gator, cykel- och gångbanor samt vägar som används av kollektivtrafiken inklusive busshållplatser.

Prioritet 2 (gröna gator)

Matargator, genomfartsgator, industriområden och handikappsplatser.

Prioritet 3 (blå gator)

Övriga gator, villagator och vissa parkeringsplatser snöröjer vi endast när det är så mycket snö att det är svårframkomligt. Tänk på att fastighetsägarna själva ansvarar för halkbekämpningen utanför sin egen tomt.

Enskilda vägar med kommunal skötsel

Vägar på landsbygd, med statliga driftbidrag där kommunen utför driften, röjs när det är svårframkomligt. Dessa vägar sandas vid svår halka.

Gångbanerenhållningen ligger till grund för vårt gemensamma uppdrag.

Tillsammans hjälps vi åt.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?