Läsårstider

Här hittar du information om grundskolans läsårstider, lov och ledigheter såsom studiedagar, lovdagar, skolavslutning och ledighetsansökan.

Vitsippor i en bokskog

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

 • Skolstart 16 augusti
 • Studiedagar 25-26 september
 • Höstlov 30 oktober-3 november
 • Terminsslut 20 december

Vårterminen 2024

 • Terminsstart 10 januari
 • Sportlov 19-23 februari
 • Påsklov 25 mars -1 april
 • Studiedag 2 april
 • Helgdag 1 maj
 • Kristi himmelsfärdsdag 9 maj
 • Lovdag 10 maj
 • Helgdag 6 juni (nationaldagen)
 • Lovdag 7 juni
 • Avslutningsdag 13 juni

Fritidshemmen är stängda för kompetensutveckling

 • 10-11 augusti 2023
 • 8 januari 2024
 • 14 juni 2024

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

 • Skolstart 14 augusti
 • Studiedagar 23-24 september
 • Höstlov 28 oktober-1 november
 • Terminsslut 19 december

Vårterminen 2025

 • Terminsstart 9 januari
 • Sportlov 17-21 februari
 • Studiedag 24 mars
 • Påsklov 14-21 april
 • Första maj (helgdag) 1 maj
 • Lovdag 2 maj
 • Kristi himmelsfärdsdag 29 maj (helgdag)
 • Lovdag 30 maj
 • Nationaldag 6 juni (helgdag)
 • Avslutningsdag 12 juni

Fritidshemmen är stängda för kompetensutveckling

 • 8-9 augusti 2024
 • 7 januari 2025
 • 13 juni 2025

4 kapitlet, 1 paragrafen i Grundskoleförordningen

Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?