Riktlinjer i grundskolan

På denna sida hittar du riktlinjer för bilkörning, fotografering och filmning under skoltid och fritidstid.

Kamera som ligger på gräsmattan
Framsidan på en vit bil
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?