Skolskjuts

I Kävlinge kommun är det cirka 800 elever som har skolskjuts till skolan, antingen med buss eller taxi. Ansökan om skolskjuts görs digitalt.

Ansök om skolskjuts inför varje läsår

 • Du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten Ansök om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Ansökan om skolskjuts inför läsår 2024/2025 är öppen mellan den 2 april och den 20 juni 2024.
 • Ansökan som lämnas in under läsåret har en handläggningstid på cirka 3 veckor.
 • För elever i årskurs 7-9 gäller att de i första hand ska resa med Skånetrafikens linjetrafik. Alla elever i årskurs 7-9 får en ungdomsbiljett från Skånetrafiken, vilket är ett kort som ger dem fria resor med Skånetrafikens tåg och bussar i hela Skåne. Du behöver därför endast ansöka om skolskjuts om du har längre än 4 km till Skånetrafikens närmsta hållplats. 
 • Elever i årskurs F-3 reser med skolbussar och skoltaxi. Elever i årskurs 4-6 reser med Skånetrafikens linjetrafik, skolbussar och skoltaxi. Alla elever i årskurs F-6 som är i behov av skolskjuts behöver ansöka om detta oavsett färdsätt.

Skolskjuts via Skånetrafiken

Från och med höstterminen 2023 sker skolskjuts för mellanstadie- och högstadieeleverna på följande sträckor genom Skånetrafikens linjetrafik: 

De yngre eleverna i förskoleklass till och med årskurs tre kommer även fortsättningsvis att åka upphandlad skolskjuts som idag. Information om hållplatser och tidtabeller kommer att finnas på kavlinge.se/skolskjuts så snart dom finns tillgängliga från Skånetrafiken. 

Ungdomsbiljett för alla tonåringar

Från och med höstterminen 2023 får alla högstadie- och gymnasieungdomar i kommunen Skånetrafikens ungdomsbiljett, som ger dem fritt resande på tåg och bussar i hela Skåne.

Vilka får en ungdomsbiljett?

Ungdomsbiljett får alla som är folkbokförda i Kävlinge kommun och som under året fyller 13, 14, 15, 16, 17 eller 18 år. Du får ungdomsbiljetten per automatik i augusti det året du fyller 13 år.

Elever som tar studenten det året han/hon fyller 19 år kan använda sin ungdomsbiljett till och med juli månad. Går du i gymnasiet längre än så kan du hos Kävlinge kommun ansöka om ungdomsbiljett fram till juli det år du fyller 20 år.

Hur får jag min ungdomsbiljett?

Du behöver inte göra något för att din ungdomsbiljett. Den skickas automatisk hem till din folkbokföringsadress. Brevet från Skånetrafiken berättar om ungdomsbiljettens giltighet, när och på vilka linjer du kan resa med ditt kort.

Plastkortet som finns på Skånetrafikens brev ska du ta loss. Skriv ditt namn på kortets baksida. Din ungdomsbiljett är laddad på kortet.

Om du inte har fått något kort hemskickat till dig senast den 10 augusti kontakta Kävlinge kommun via mejl: kontakt@kavlinge.se.

Hur fungerar ungdomsbiljetten?

På Skånetrafikens hemsida kan du läsa mer om hur ungdomsbiljetten fungerar och hur du reser med den.

Så fungerar ungdomsbiljetten - information från Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid förlust av resekort

Om du skulle bli av med ditt resekort är du välkommen till Kommunhuset på Östra stationstorget 1, i Kävlinge.

Kostnaden för ett nytt resekort är 30 kronor. Du kan betala med kort eller Swish.

Vem har rätt till skolskjuts?

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i grundskolan om:

 • Eleven har långt till sin närmsta kommunala skola och uppfyller avståndskraven.
 • Eleven måste gå på trafikfarliga vägar för att ta sig till skolan.
 • Eleven har en funktionsvariation och kan inte ta sig till skolan.
 • Någon annan särskild omständighet som gör att eleven inte kan ta sig till skolan.

Avståndskraven är:

 • Årskurs F-3 med mer än 2 km till skolan.
 • Årskurs 4-6 med mer än 3 km till skolan.
 • Årskurs 7-9 med mer än 4 km till skolan.

Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Välja annan skola

Elever har rätt att välja en annan skola än elevens närmsta kommunala skola. Väljer eleven att börja på annan skola får elevens vårdnadshavare själva anordna/bekosta eventuell transport dit.

Växelvisboende

När elev till separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Bor båda vårdnadshavarna i kommunen och eleven har valt någon av de närmsta kommunala skolorna i förhållande till bostadsadresserna, kan eleven ha rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts från den vårdnadshavare som inte bor i anslutning till den närmsta kommunala skola (vid växelvis boende) måste något av övriga krav för skolskjuts vara uppfyllda såsom skolvägens längd, funktionsvariation, låg trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet som gör att eleven kan ha rätt till skolskjuts. Vårdnadshavaren ska vid varje läsårsstart göra en ny ansökan om skolskjuts för växelvis boende. Vid växelvis boende kan den totala restiden överstiga 80 min/dag från sekundäradressen.

Vid förändrad vistelsetid av växelvisboende, (från udda vecka till jämn vecka eller tvärtom) är det en handläggningstid upp till två veckor.

Funktionsvariation

Har eleven en permanent funktionsvariation eller särskilda behov gör kommunen en individuell prövning/utredning om eleven har rätt till skolskjuts.

Ansvar

Kommunen och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevens skolväg. Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven kommer säkert till och från sin hållplats. Kommunen ansvarar för elevens skolskjutsresa och att eleven på ett säkert sätt kommer av och på bussen/taxin.

Om eleven på grund av undervisning missar skolbussen så ansvarar skolan för att eleven kommer hem från skolan.

Om eleven har missat skolskjutsen så ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till skolan.

Om skolskjutseleven väljer att inte ta skolskjutsen hem så ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer säkert hem.

Är skolskjutsen försenad?

Skolskjuts med buss från Bergkvara

Om det gäller skolskjuts med buss från Bergkvara som är mer än 15 minuter sen bör du kontakta deras trafikledning för mer information:

Skolskjuts med taxi

Om det gäller skolskjuts med taxi bör du kontakta vår beställningscentrals kundtjänst på 046-272 52 68.

Är eleven sjuk?

Taxi

Åker eleven taxi till skolan ska resan avbokas via den app som du fått av beställningscentralen. Detta ska ske så snart du vet att du inte kommer att nyttja den planerade resan. Du ser dina resor i appen under ”Mina resor” och genom att gå in på enskild resa får du möjlighet att klicka på dem för att avboka.

Skolbuss

Åker eleven skolbuss till skolan räcker det att man sjukanmäler till skolan via infomentor.

Elevernas säkerhet prioriteras alltid

Elever

Vid varje läsårsstart genomförs en säkerhets- och utrymningsövning för eleverna. Eleverna genomför praktiska utrymningsövningar av bussarna. Bussföraren ansvarar för övningarna, och instruerar också om hur säkerhetsutrustningen fungerar.

Förare

Skolskjutschaufförerna får kontinuerligt utbildning som omfattar bland annat första hjälpen, brand i buss samt bemötande av personer med särskilda behov. Samtliga förare har en handlingsplan i skolbussen i händelse av olycka.

Fordon

Trepunktsbälten finns på alla platser i skolbussarna och det är obligatoriskt för eleverna att använda dem. Sittplats ska finnas för alla elever. Alla fordon ska vara utrustade med mobiltelefon (försedd med handsfree), brandsläckare, reflexväst, handlampa och förbandsutrustning. Samtliga fordon är utrustade med alkolås och ISA-system (intelligent stöd för anpassning av hastighet).

Transporternas genomförande

Transporterna ska utföras på ett sådant sätt att kraven på en hög trafiksäkerhet tillgodoses. Hämtning och lämning av elever får bara göras på godkända platser. Där det behövs ska föraren leda barn över trafikerad väg till och från fordonet.

Under transporten är det leverantören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Uppstår problem under transporten ska föraren kontakta skolan och/eller kommunen.

Hållplatser

Alla eleverna blir tilldelad en hållplats för av- och påstigning i närheten av sin bostadsadress eller vid en uppsamlingshållplats. En uppsamlingshållplats är en hållplats där flera elever stiger av och på.

Om det hänt något du vill rapportera

Har något hänt på skolskjutsen som du vill att vi ska veta om är du välkommen att höra av dig till oss.

Det kan vara allt från att taxi/buss inte kommer i tid eller inte ha kommit alls eller att det var oroligt bland eleverna på bussen eller i taxin eller att något annat som ni tycker inte känns bra. Ni får även lämna positiv respons och berätta något bra som hänt.

Alla ärenden skickas till vår beställningscentrals kundtjänst på adress: kavlinge@minskolskjuts.com

Är det något av brådskande karaktär kan ni alltid ringa vår beställningscentrals kundtjänst på telefon 046- 272 52 68, helgfria vardagar 08:00–16:00.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?