Förskoleklass

Förskoleklassen är den första årskursen i grundskolan. Här har vi sammanställt information som du som vårdnadshavare behöver tänka på inför skolvalet.

Barn som springer med ryggsäckar på ryggen

Fotograf Damircudic

Information om skolvalet 2024

Besked om skolplacering skickas hem i mitten av april.

Under hösten får alla barn som ska börja förskoleklass kommande år information hem i brevlådan.

Viktiga datum inför skolstart

  • Gör ditt skolval mellan den 4 december och 31 januari.
  • Besked om skolplacering skickas ut i april 2024, observera ändrat datum från mars 2024.
  • Inskolning i förskoleklass sker under maj.
  • Ditt barn kan behålla sin plats på förskolan till och med den 9 augusti. Tänk på att säga upp din förskoleplats senast två månader innan skolstart.
  • Första dagen på fritidshemmet är den 12 augusti.
  • Skolan startar den 14 augusti.

Vad är förskoleklass?

Alla barn ska delta i undervisningen i förskoleklass, då grundskolan är obligatorisk.

Eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla fortsatt goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Eleverna följer grundskolans läsårstider och är i skolan måndag till fredag, cirka fem timmar per dag.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet, särskilt under de tidiga skolåren, där leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig grundläggande kunskaper, såsom språk och kommunikation, matematiska resonemang och natur och teknik.

Förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare har ett gemensamt ansvar för verksamheten.

Ansök om plats i förskoleklass

Ansök om plats till förskoleklass via e-tjänst Mitt Skolval.

Mitt Skolval - ansök till förskoleklass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att:

  • Båda vårdnadshavare behöver logga in med BankId och skriva under valet.
  • Skolvalet är öppet under december och januari.

Så görs urvalet

Om det på en skola finns fler sökande än platser görs urvalet enligt de urvalsregler som skollagen anger.

Information om urval

Val av friskola eller skola i annan kommun

Du kontaktar den skola du är intresserad av då friskolor och andra kommuner har en egen kö.

Om du väljer en friskola eller en skola i en annan kommun ska du meddela det till Kävlinge kommun via e-tjänst Mitt Skolval.

Tänk på att ditt val av skola kan påverka möjligheten att ha rätt till skolskjuts.

Informationsträffar

Varje kommunal skola har en presentation av sin verksamhet på sin webbsida, se Våra grundskolor:

Du är också välkommen att delta på de informationsträffar som kommer att hållas på skolorna.

Informationsträffar

Skola

Datum

Tid

Plats

Annelundsskolan
Olympiaskolan

28 november

Kl. 17:30-19:00

Mediateket, Olympiaskolan

Rinnebäcksskolan

27 november

Kl. 17:30-19:00

Rinnebäcksskolans matsal

Lackalänga skola
Ljungenskolan

27 november

Kl. 17:30

Ljungenskolans matsal

Nyvångsskolan

5 december

Kl. 18:00-19:30

Nyvångsskolans matsal

Tolvåkerskolan F-6

30 november

Kl. 17:30-19:00

Tolvåkerskolans matsal

Dösjebroskolan

29 november

Kl. 18:00-19:30

F-klassens klassrum Dösjebroskolan

Skönadalsskolan

28 november

Kl. 17:30

Skönadalsskolans matsal

Säg upp ditt barns förskoleplats

Inför skolstart måste du säga upp ditt barns plats på förskola via e-tjänsten Förskola, fritidshem och klubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att säga upp din förskoleplats två månader innan skolstart.

Anmäl ditt barn till fritidshem

Barn som behöver omsorg före och efter skoltiden erbjuds plats på fritidshem.

Tänk på att barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplats.

Du ansöker om plats på fritidshem via e-tjänsten Förskola, fritidshem och klubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan görs efter besked om skolplacering.

Modersmål

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?