Förskoleklass

Förskoleklassen är den första årskursen i den obligatoriska skolan. Här har vi sammanställt information som du behöver tänka på inför skolstarten.

Barn som springer med ryggsäckar på ryggen

Fotograf Damircudic

Under hösten får alla barn som ska börja förskoleklass kommande år information hem i brevlådan.

Viktiga datum inför skolstart

  • Inskolning i förskoleklass och fritidshem sker under maj
  • Ditt barn kan behålla sin plats på förskolan till och med den 11 augusti
  • Första dagen på fritidshemmet är den 14 augusti
  • Skolan startar den 16 augusti

Vad är förskoleklass?

Undervisningen i förskoleklassen är obligatorisk ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla fortsatt goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet, särskilt under de tidiga skolåren, där leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig grundläggande kunskaper, såsom språk och kommunikation, matematiska resonemang och natur och teknik.

Förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare har ett gemensamt ansvar för verksamheten.

  • Förskoleklassen är obligatorisk
  • Barnen följer grundskolans läsårstider och är i skolan måndag till fredag
  • Förskoleklassen är 5 timmar per dag

Anmäl ditt barn till förskoleklass

Inför skolstart måste du anmäla ditt barn till förskoleklass via e-tjänst Skolval förskola, fritidshem och klubb.

Tänk på att:

  • Båda vårdnadhavare behöver logga in med BankId och skriva under valet.
  • Skolvalet är öppet under december och januari.

Så görs urvalet

Om det på en skola finns fler sökande än platser görs urvalet enligt de urvalsregler som skollagen anger.

Information om urval

Val av friskola eller skola i annan kommun

Du kontaktar den skola du är intresserad av då friskolor och andra kommuner har en egen kö.

Om du väljer en friskola eller en skola i en annan kommun ska du meddela det till Kävlinge kommun via e-tjänst Skolval.

Säg upp ditt barns förskoleplats

Inför skolstart måste du säga upp ditt barns plats på förskola via e-tjänsten Förskola, fritidshem och klubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att det är 2 månaders uppsägningstid på förskoleplatser.

Anmäl ditt barn till fritidshem

Barn som behöver omsorg före och efter skoltiden erbjuds plats på fritidshem.

Tänk på att barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplats.

Du ansöker om plats på fritidshem via e-tjänsten Förskola, fritidshem och klubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan görs efter besked om skolplacering.

Modersmål

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?