Arbetssätt i grundskolan

Två pojkar som spelar keyboard i en musiksal

Fotograf Anders Ebefeldt

Digital skola

Vi vill skapa goda förutsättningar för lärande, där IT-stöd utgör en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. Vi strävar efter enkla, effektiva och smidiga lösningar för att kommunicera och samarbeta, och för att kontinuerligt stödja och leda varje elev.

Digitala verktyg årskurs 1-9

I årskurs 1-9 har varje elev genom personligt lån tillgång till lärplatta eller bärbar dator.

Google Workspace for Education

 För samverkan, delning av skolmaterial och individuellt arbete i respektive ämne använder vi Google Workspace for Education, förkortat GWFE.

Skolplattformen InfoMentor

De mer formella delarna av uppföljning och dokumentation för varje elev hanterar vi i skolplattformen InfoMentor.

Utbildning för pedagoger

Pedagoger och skolledare vidareutbildas i digital kompetens och pedagogik.

Kultur i skolan

Varje läsår får tre årskurser i grundskolan se professionella scenkonstföreställningar. Genom statsbidraget Skapande skola genomförs flera kulturprojekt årligen där elevernas eget skapande är i fokus. Kulturcrews finns på fyra av våra F - åk 6-skolor i kommunen.

Scenkonst i skolan

Varje år erbjuds tre årskurser scenkonstupplevelser på skoltid. Förskoleklasseleverna får se en dansföreställning genom dansfestivalen SALTO i Skåne. Årskurs 6 och 8 är själva med och väljer en scenkonstföreställning som alla elever i årskursen får uppleva tillsammans.

Skapande skola

Kulturrådet har regeringens uppdrag att fördela bidrag till kulturinsatser i grundskolans förskoleklass till årskurs 9, projektet Skapande skola. 

Genom Skapande skola får eleverna ta del av professionella kulturupplevelser och framför allt en möjlighet att skapa själva, med kulturens alla uttrycksformer. Kulturen integreras på så vis i skolans undervisning och stärker lärandet.

Med Skapande skola får man möjlighet att integrera kulturinslagen i skolans arbete på ett målinriktat sätt, med förarbete, uppföljning och utvärdering.

Kävlinge kommun har beviljats medel sedan 2008. Genom åren har många olika kulturprojekt genomförts, inom bland annat gatukonst, musikskapande, skrivande, dans, litteratur och drama. Ett exempel från läsåret 2021-2022 är den målade gång- och cykeltunneln under Landskronavägen i Löddeköpinge. Den skapade Tolvåkersskolans årskurs 7-elever under ledning av konstnären Limpo.

Se filmen om tunnelmålningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För läsåret 2023-2024 har kommunen tilldelats 448 180 kr som kommer att användas till kulturprojekt inom konst, musik, skrivande och dans.

En grupp elever målar gång- och cykeltunneln i Löddeköpinge 2022.

En grupp elever målar gång- och cykeltunneln i Löddeköpinge 2022.

Kulturcrew

Kulturcrew handlar om ungas arrangörskap och inflytande. Ett KulturCrew är 5-10 ungdomar i åldern 10-20 år, som är delaktiga eller ansvariga för olika kulturarrangemang. De får utbildning och kunskap inom bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik.

I Kävlinge kommun finns kulturcrews på Annelundsskolan, Nyvångsskolan, Olympiaskolan och Skönadalsskolan i årskurs 4-6. När skolan får besök av musiker, skådespelare eller andra kulturarbetare tar Kulturcrew emot dem och kan även inför föreställningen se till att informera de andra eleverna på skolan om besöket. 

Under hösten 2023 startades KulturCrew på fritiden, för ungdomar från åk 6 och uppåt.

Olympiaskolans Kulturcrew berättar om sitt möte med en kommunpolitiker. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olympiaskolans Kulturcrew har gjort en liten film om offentlig konst i kommunen, som de upptäckte genom gratisappen Shuttle. Öppnas i nytt fönster.

Mer information om Kulturcrew. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?