Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förskoleklass

Under hösten får alla barn som ska börja förskoleklass kommande år information hem i brevlådan. Här har vi sammanställt några saker att tänka på inför skolstarten.

Välkommen på informationsträffar

I november och december bjuder vi in till informationsträffar på våra skolor. Där kan du träffa pedagoger, rektor och få en rundvandring i lokalerna.

Anmäl ditt barn till förskoleklass

Inför skolstart måste du anmäla ditt barn till förskoleklass via e-tjänsten Skolval. Tänk på att:

  • Båda vårdnadhavare behöver logga in med BankId och skriva under valet.
  • Skolvalet är öppet under december och januari.

Så görs urvalet

Elever som bor inom skolans upptagningsområde har företräde till platser i närområdet. Om det på en skola finns fler sökande än platser görs urvalet enligt de urvalsregler som skollagen anger.

Om du väljer en friskola eller en skola i en annan kommun vill vi ändå att du skickar ditt val till oss. Kontakta den skola du är intresserad av då de har en egen kö.

Säg upp ditt barns förskoleplats

Inför skolstart måste du säga upp ditt barns plats på förskola via e-tjänsten Förskola, fritidshem och klubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänk på att det är 2 månaders uppsägning på förskoleplatser.

Anmäl ditt barn till fritidshem

Barn som behöver omsorg före och efter skoltiden erbjuds plats på fritidshem. Tänk på att barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplats. Du ansöker om plats på fritidshem via e-tjänsten Förskola, fritidshem och klubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är förskoleklass?

Undervisningen i förskoleklassen är obligatorisk ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet i elevgruppen.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet, särskilt under de tidiga skolåren, där leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig grundläggande kunskaper, såsom språk och kommunikation, matematiska resonemang och natur och teknik.

Förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare har ett gemensamt ansvar för verksamheten.

  • Förskoleklassen är obligatorisk.
  • Barnen följer grundskolans läsårstider och är i skolan måndag till fredag.
  • Förskoleklassen är 5 timmar per dag.

Datum för skolstart 2020

  • Inskolning i förskoleklass och fritidshem sker i maj.
  • Ditt barn kan behålla sin plats på förskolan till den 7 augusti.
  • Första dagen på fritidshemmet är den 10 augusti.
  • Fritidshemmen stänger för fortbildning den 13 och 14 augusti.
  • Skolan startar den 19 augusti.
Uppdaterad 2020-02-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER