Kommunens arkiv

Är man intresserad av lokalhistoria kan man hitta mycket spännande i kommunhusets källarvalv där kommunarkivet är inrymt. Här finns inte enbart kommunala handlingar utan även äldre dokument såsom byahandlingar från början av 1800-talet.

Uppslag ur anteckningsbok från 1908, Esbjörnssons Handelsaffär i Löddeköpinge.

Uppslag ur anteckningsbok från 1908, Esbjörnssons Handelsaffär i Löddeköpinge.

Arkivet - källan till historien

Att söka i arkivet kan vara ett spännande detektivarbete. Har man väl börjat är det svårt att sluta. Snart upptäcker man att man kan göra intressanta kopplingar mellan foton, ritningar, brev och protokollsbeslut.

Kävlinge arbetarrörelsearkiv, som omfattar ett trettiotal fackliga organisationer och förbund, hittar man också i kommunarkivet. Till arbetarrörelsearkivet hör fanor, fotografier och kuriosa som till exempel skärmmössan som en gång tillhörde ordningsvakten i Folkets park.

De äldsta dokumenten som förekommer i kommunens arkiv är byahandlingar från mitten av 1700-talet. Dessa gamla handlingar, som förr i tiden förvarades i byakistor ute på landsbygden, avhandlar angelägenheter för byborna såsom snöröjning, vägunderhåll och stängselindelning.

Pedagogiska material

Upptäck historien genom arkivets skolväska och låt skoleleverna ta del av sin hembygdshistoria genom kommunarkivets spännande material.

Arkivets skolväska

Kävlinge kommunarkiv har i samarbete med Skånes Arkivförbund gjort ett urval bland kommunens arkivhandlingar för att använda dessa i skolundervisningen. Materialet är samlat i en gammal resväska och består av kopior av dokument, arbetsuppgifter till dokumenten samt handledning till lärare och elever.

I ”skolväskan” kan man bland annat hitta en kopia på en protokollsbok från 1800-talet, fotografier på gamla byggnader, tidningsartiklar, examenskataloger från skolan och ritningar på ett epidemisjukhus. Förlagorna till samtliga handlingar härrör från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Genom att arbeta med väskan får eleverna prova på hur det är att forska i ett historiskt material. Med hjälp av dokumenten löser de olika arbetsuppgifter som får dem att lära sig läsa, förstå och jämföra olika historiska källor. Dokumenten framkallar bilder av händelser och personer som gör historien mer levande. Arkivmaterialet är inte, som i historieböckerna, en tillrättalagd, färdigskriven historia utan ger endast glimtar av olika händelser, vilket väcker nyfikenhet och frågor hos eleverna. Arbetet med väskan kan gärna kombineras med besök på arkiv och museer.

Vi hoppas att arbetet med skolväskan ska väcka intresse för historia och den egna hembygden samt öka medvetandet om arkivens värde hos elever och lärare.

Ta kontakt med Kävlinge kommunarkiv så visar vi gärna vår skolväska!

Historiska böcker och film till försäljning

Många är de som uppskattar en bok i gåva. På centralarkivet har vi ett antal historieböcker och en film med kävlingeanknytning till salu.

Vid intresse eller för prisuppgift, välkommen att besöka centralarkivet i Kommunhuset, eller kontakta oss via telefon 046-73 91 12.

Historien om Mårtensgatan (bok)

I boken tas läsaren med på en historisk promenad i Kävlinge genom Mårtensgatan och över torget. Handlingen tar sin början vid slutet av 1800-talet då Mårtensgatan var en enkel byväg. I och med järnvägens tillkomst förvandlades gatan till en livfull företags-, handels- och affärsgata och boken beskriver denna förvandling och utvecklingen fram till våra dagar.

Motiv från Furulund (bok)

Boken är baserad på en utställning som gjordes av Kävlinge kommunarkiv 2002 med anledning av Furulunds 100-årsjubileum.

En film om Löddeköpinge kommun 1974–75 (DVD)

Filmen om Löddeköpinge kommun kom till i samband med kommunsammanslagningen mellan Kävlinge och Löddeköpinge kommuner 1974. I filmen får man en beskrivning av de orter som då ingick i Löddeköpinge kommun: Löddeköpinge, Barsebäck, Hofterup och Hög. 

Filmen, som är inspelad i färg, ursprungligen i 16 mm-format, är nu konverterad till DVD. Speltiden är 32 minuter.

Stundtals håller den tyvärr inte högsta kvalitet och de allra sista minuterna går inte längre att se.

Sjöbobanan (bok)

Boken om Sjöbobanan handlar om de båda järnvägar som en gång sträckte sig från Sjöbo gårdar vid Öresund till samhället Sjöbo i Skånes inland. Den bygger på ett stort bildmaterial men också på personliga minnen berättade av människor som på olika sätt haft anknytning till järnvägen.

Bilder från arkivet

I arkivet finns historien dokumenterad i bilder och foto från svunna tider. Här nedan presenterar vi ett axplock av alla de bilder som finns att beskåda.

Den sköna vardagen

Badande vid Sjöbobadet/Barsebäcks Saltsjöbad på 1910-talet.

Svart vitt foto från 1910 av badande damer i havet men brygga i bakgrunden.

Ett stycke tåghistoria

Löddeköpinge station då det begav sig.

Svart vitt foto från arkivet på Löddeköpinge station.

Bebyggelse förr

Flygfoto över Furulund och järnvägen.

Svart vitt flygfoto över järnvägen och bebyggelse i Furulund.

Ångbåtstrafik på Kävlingeån

År 1907 beslöt styrelsen för Folkets park att köpa en ångbåt att trafikera ån med. (Bilden tillhör familjen Hellberg i Kävlinge)

Ångbåtar i början av 1900-talet på Kävlingeån, mellan Folkets park och Rinnebäcks tivoli.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?