Statistik

Kävlinge kommun beställer officiell statistik från SCB inom ett antal ämnesområden.

För samlad uppföljning av verksamhetsspecifika indikatorer och möjlighet till jämförelse med andra kommuner hänvisar vi till databasen Kolada. Länk till annan webbplats. I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden.

Befolkning

Vid årsskiftet 2023/2024 uppgick Kävlinge kommuns befolkning till 32 430 invånare, en minskning med 40 personer.

Enligt befolkningsprognos skulle kommunens folkmängd öka till 32 592, en ökning med 122 personer men i stället ser vi en negativ utveckling på -40.

Detta kan man härleda till dels minskat barnafödande och dels minskad ruljangs på bostadsmarknaden i Kävlinge kommun. Om man ser på försäljning av småhus så är det cirka 60 färre småhus som sålts 2023 jämfört med föregående år. Minskat barnafödande och minskad försäljning av småhus är två anledningar som dock till viss del påverkar varandra då de som ofta är en del av bostadsmarknaden för småhus också är de som är i ålder för potentiellt barnafödande och vise versa.

Befolkning per tätort och småort 2023

Ort


Ökning/minskning sedan 2021

Tätorter

Kävlinge

10392

- 3

Löddeköpinge

7319

- 31

Furulund

4608

- 8

Hofterup/Ålstorp

3639

- 8

Dösjebro

890

0

Barsebäck by

960

- 1

Barsebäckshamn

460

- 15

Lilla Harrie

375

+ 20

Västra Karaby

250

+ 2

Småorter

Högs by

172

- 7

Södervidinge

124

- 6

Stora Harrie

112

- 5

Vikhög

120

0

Ålstorp 5

192

-2

Järavallen

194

+ 3

Landsbygd

2592

+ 26

Restförda

31


Kommunens befolkning 2023-12-31

32 430

- 40


Befolkningsprognos

Kävlinge kommun tar varje år fram en befolkningsprognos baserad på befolkningen i kommunen vid senaste årsskifte samt på prognostiserat bostadsbyggande. Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skolan, skolskjuts samt planering av kommunens budget och prioriteringar.

Befolkningsprognos 2024-2034

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och lokalförsörjning. Länk till aktuell prognos. Powerpoint, 985.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Befolkningsprognos på karta

Ta gärna del av kommunens befolkningsprognos via vår Kartportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan se prognosen nedbruten på olika geografiska områden och orter i kommunen.

Bostäder

Kävlinge växer. I kommunens alla hörn pågår stora utvecklingsprojekt och fler finns i kikaren. Inom tio år beräknas 3500 nya bostäder att byggas.

Hushåll efter boendeform

  • Småhus, äganderätt 58 procent
  • Flerbostad, hyresrätt 19 procent
  • Småhus, bostadsrätt 8 procent
  • Flerbostad, bostadsrätt 7 procent
  • Småhus, hyresrätt 3 procent
  • Specialbostad 2 procent
  • Uppgift saknas 2 procent
  • Övrigt 1 procent
Diagram av fördelning av hushåll per boendeform i Kävlinge kommun år 2023

Bild som visar fördelningen av hushåll per boendeform i Kävlinge kommun år 2023.

Diagram som visar hur stor andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus per ort år 2023

Diagram som visar hur stor andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus per ort år 2023

Förvärvsarbete och utbildningsnivå

Förvärvsfrekvens

Kävlinge kommun har en förvärvsfrekvens på 85,3 procent bland befolkningen i förvärvsarbetande ålder 20-64 år. Snittet i Sverige ligger på 79,6 procent.

Liggande stapeldiagram över förvärvsfrekvens i Kävlinge kommun och dess orter år 2021

Utbildningsnivå

Kävlinge kommun har förhållandevis hög utbildningsnivå bland befolkningen, högre än snittet för Skåne och Sverige totalt. 50, 6 procent av befolkningen hade år 2022 en eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivå är en viktig faktor för förutsättningar på arbetsmarknaden och för det lokala näringslivet.

Näringsliv och arbetsgivare

Via denna länk kommer du till Region Skånes kommunrapport med statistik kopplat till näringsliv och arbetsmarknad. Länk till annan webbplats.

Egenföretagare på heltid

Fler personer har sin huvudsakliga sysselsättning genom anställning än genom företagande. 83 % är sysselsatta genom en anställning och 17 % genom företagande. I Skåne är motsvarande siffror 89 % och 11 %, vilket innebär att fler har sin sysselsättning genom företagande i Kävlinge än i andra kommuner.

Arbetsgivare i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun är den största arbetsgivaren med över 2000 anställda följt av Ekens assistans AB, KTB Stormarknad AB och Södervidingebagaren AB.

Tabell över största arbetsgivarna i Kävlinge kommun år 2005 och år 2021

Tabell över största arbetsgivarna i Kävlinge kommun år 2005 och år 2021

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?