Kommunpriser och stipendier

Det finns många fantastiska kommuninvånare som med sitt flit, engagemang och kreativitet gör skillnad för andra och bidrar till vår vision Vi formar framtiden! Det vill vi uppmärksamma genom kommunpriserna och stipendier. På denna sida kan du läsa mer om dessa och både ansöka och nominera.

Rosa spargris tittar fram bakom tre pelare av mynt.

Stipendier ur Nils Andréassons minnesfond

Ansökan

Ansökan för 2023 är öppen mellan 14 augusti till 30 september.

Du ansöker via vår e-tjänst:
Ansök om stipendier ur stiftelsen Nils Andréassons minnesfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2022 års stipendiater Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är utsedda och fick ta emot sina priser på julmarknaden i Kävlinge den 3 december.

Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond

I enlighet med Nils Andréassons testamente har arbetslivs- och fritidsnämnden instiftat Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond. Ur denna fond delas årligen ut ett antal stipendier till elever/studerande. Utdelningssumman varierar från år till år.

Stipendiebelopp delas ut till:

 • Elever som visat god kamratanda och berömvärd flit.
 • Elever som efter genomgången grundskola följer fortsatt utbildning dels inom lantbruk, trädgårdsnäring eller medicin, dels utbildning vid lärarhögskola, tandläkarhögskola eller teknisk högskola samt till kvinnliga sjuksköterskestuderande.
 • Elever som är födda och uppväxta i Stävie eller Lackalänga församlingar ska ha företräde.

Studerande från övriga delar av Kävlinge kommun och som uppfyller ovanstående krav är också välkomna att söka stipendierna.

Du som ansöker om stipendium:

 • ska med intyg styrka påbörjad utbildning inom de angivna utbildningsområdena
 • ska ge en kort beskrivning av hur stipendiet ska användas.

Mer information om stipendierna finns i statuterna > Pdf, 51.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Företräde

Sökande som har varit eller är bosatta i Kävlinge kommun har företräde framför sökande utan anknytning till kommunen.

Du som åberopar särskilt företräde på grund av att vara född och uppväxt i Stävie eller Lackalänga församlingar, ska kunna styrka detta med ett personbevis.

Ladda ner personbevis på Skatteverkets webbplats > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av stipendiater

Utsedd stipendiat förbinder sig att senast den 31 december kommande år att skicka in en skriftlig rapport om hur stipendiet har använts samt med kvitton eller intyg styrka detta.

Om Nils Andréasson

Nils Andréasson föddes i en småbrukarfamilj på en liten gård mellan Stävie och Fjelie. Efter att han utbildat sig till fartygselektriker på Kockums i Malmö var han sin arbetsplats trogen under hela sitt yrkesverksamma liv.

I liten skala började Nils tidigt intressera sig för handel med aktie- och värdepapper, som med tiden kom att ge honom en förmögenhet. När han avled testamenterade han en aktieportfölj till Kävlinge kommun för att stimulera vissa grupper av studerande från i sin hembygd.

Sedan 2004 har Kävlinge kommun varje år delat ut stipendier från Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond.

Pris för ökad trygghet och tolerans

Nominera

Du nominerar via e-tjänsten Pris för ökad trygghet och tolerans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är öppen varje år mellan den 1 januari till den 31 mars.

Om priset för ökad trygghet och tolerans

Priset delas ut för särskilt uppmärksammade insatser som på ett inspirerande sätt bidrar till ett tryggare Kävlinge. Priset delas ut till en eller flera personer som är eller har varit bosatta eller verksamma i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Priset kan även tilldelas juridiska personer eller ideella föreningar verksamma i kommunen.

Den nya utformningen av priset är tänkt att harmonisera med kommunens trygghetsarbete och strävan är att göra Kävlinge till Skånes bästa boendekommun. Kommunen har under många år haft ett pris för att motverka rasism, nazism och främlingsfientlighet, och detta pris ersätter nu det tidigare priset.

Prissumma: 17 550 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Miljöpriset

Nominera

Du nominerar via e-tjänsten Miljöpriset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är öppen varje år mellan den 1 januari till den 31 mars.

Om miljöpriset

Delas ut dels för särskilt uppmärksammade insatser inom miljövårdande områden, dels för aktivt engagerat arbete inom miljövården. Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Prissumma: 17 550 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Ledarpriset

Nominera

Du nominerar via e-tjänsten Ledarpriset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är öppen varje år mellan den 1 januari till den 31 mars.

Om ledarpriset

Delas ut som stöd och uppmuntran till förtjänt ledare, som är aktiv i en av arbetsliv-och fritidsnämnden registrerad förening. Pristagare utses av arbetsliv-och fritidsnämnden.

Prissumma: 17 550 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Friskvårdspriset

Nominera

Du nominerar via e-tjänsten Friskvårdspriset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är öppen varje år mellan den 1 januari till den 31 mars.

Om friskvårdspriset

Delas dels ut för särskilt uppmärksammade insatser inom friskvårdsområdet, dels för aktivt och engagerat arbete inom friskvård. Pristagaren ska vara eller ha varit bosatt eller verksam i kommunen eller ha särskild anknytning till kommunen. Priset kan också delas ut till föreningar. Pristagare utses av arbetsliv-och fritidsnämnden.

Prissumma: 17 550 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Kulturmiljöpriset

Nominera

Du nominerar via e-tjänsten Kulturmiljöpriset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är öppen varje år mellan den 1 januari till den 31 mars.

Om kulturmiljöpriset

Delas ut för värdefulla och för kommunen positiva och utvecklande insatser inom kulturområdet. Priset kan fås för:

 • litteratur
 • konst
 • musik
 • teater
 • dans
 • foto
 • film
 • journalistik
 • forskning
 • hembygdsvård
 • folkbildning
 • restaurering
 • om- och tillbyggnad
 • nybyggnad av hus
 • trädgårds- eller landskapsmiljöer

Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som är eller har varit bosatta/ verksamma inom kommunen eller har annan särskild anknytning hit.

Även objekt (till exempel en byggnad) inom kommunen kan tilldelas priset.

Pristagare utses kommunstyrelsens och arbetsliv-och fritidsnämndens presidier.

Prissumma: 35 100 kronor (60 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?