Avfall och återvinning

Sysav hanterar allt avfall i Kävlinge kommun. De hämtar både privata hushålls mat- och restavfall och ansvarar även sedan tidigare för återvinningscentralen i Kävlinge.

Sysav

Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne och behandlar avfall från både hushåll och företag. På Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Sysav kan du se vilket abonnemang du har, nästa tömningstillfälle, dina senaste faktura samt beställa nya tjänster eller göra en felanmälan. Du loggar in med ditt Bank-ID.

Återvinningscentralen i Kävlinge ägs och drivs av Sysav och är till för hushållen. Det avfall du inte kan lämna på återvinningscentralen kan du lämna på Sysavs anläggning vid Spillepengen i Malmö.

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun ansvarar fortfarande för att bestämma avfallstaxan för avfallshanteringen i kommunen.

Läs mer om farligt avfall under tillstånd, regler och tillsyn.

Kärlplacering och vägkriterier

Kärlplaceringen är viktig för att det ska fungera smidigt och tryggt för
renhållarna.

 • kärlen ska stå på hårdgjort underlag, även vägen ut från fastigheten ska vara hårdgjord
 • kärlen får inte stå på en avsats högre än 2 cm
 • sopkärlet får stå max 2 m in på tomten (om det står längre in tillkommer en extra avgift)
 • trädgårdskärlet ska stå vid tomtgränsen
 • handtagen på kärlen ska vara vänt åt det håll där renhållarna kommer för att ta kärlen (ut mot gatan, gången, uppfarten m m)
 • kärlens plats och vägen dit ska hållas fri från buskar och grenar, skottas och halkbekämpas

Tag gärna kontakt med renhållningen redan när du planerar bygga eller renovera så att placeringen av kärlet blir rätt!

Håll vägen fri

Vägkriterierna finns för att renhållarna ska komma in säkert med sina fordon och kunna tömma kärlen.

I tvära kurvor, 60 grader eller mer, behöver vägbredden vara 4 meter. Vägbanan ska hållas plogad och grusad under vintertid. Tänk på att hålla samma vägbredd på snöplogad väg som vid barmark. Hålor, uppstickande rötter inom vägbredden och strax intill ska fyllas i eller tas bort.

Illustrerade exempel på en buss som kör under träd med fri höjd, samt tre exempel på vägkorsningar.

Återvinningscentralen, Sysav

Du kan lämna grovavfall, farligt avfall och elektronik på återvinningscentral i Kävlinge på Floravägen 41 Länk till annan webbplats..

Återvinningscentralen är främst avsedd för grovavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Småföretag kan också lämna visst avfall mot betalning. Personal finns tillhands för att svara på frågor och hjälpa till så att avfallet blir rätt sorterat.

Öppettider och sopsorteringsguide finns på Sysavs webbplats Länk till annan webbplats..

Återvinningsstationer

Till återvinningsstationen går du när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning.

Sysav ansvarar för återvinningsstationerna i Kävlinge kommun

Till Sysav kan du göra en felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om återvinningsbehållarna är fulla, eller vid andra fel och brister på återvinningsstationen. Där hittar du även en sorteringsguide och kan söka var din närmsta återvinningsstation finns.

Kompostering av hushållsavfall

Om du vill kunna kompostera organiskt material som till exempel kött- och grönsaksrester, äggskal, hushållspapper samt te- och kaffesump behöver du göra en anmälan. Komposterar ni enbart trädgårdsavfall behövs ingen anmälan.

Komposten ska ha rätt behållare

Välj behållare utifrån vad som ska komposteras. En kompost för matavfall bör:

 • vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter
 • vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material
 • ha max 5 mm stora hål och springor för ventilation och dränering
 • inte placeras för nära en grannfastighet eller vattentäkt.

Kallkompost

En kallkompost lämpar sig enbart för trädgårdsavfall och behöver därför inte anmälas till oss.

Varmkompost

Varmkompost är till skillnad från en kallkompost isolerad mot kyla och skadedjur vilket gör att du kan kompostera året runt. Varmkomposten är avsedd för olika typer av hushållsavfall som matavfall och animaliskt avfall som fisk eller kött. Med anmälan ska även en karta på fastigheten skickas med där ni tydligt markerar platsen för kompostbehållaren.

Bokashi-kompost

Bokashi är en kompost för matavfall inomhus. Om du vill ta hand om ditt matavfall genom bokashi-kompostering behöver du anmäla det till bygg- och miljönämnden på samma sätt som annan kompostering av matavfall. Använder du olika metoder på sommar- och vinterhalvåret ska det framgå i anmälan. Information kring var på fastigheten som avfallet ska grävas ner behöver även redovisas genom en karta där ni markerar platsen som ska användas.

Anmälan

För att kunna genomföra ansökan behöver ni ha er fastighetsbeteckning nära till hands samt redogöra för vilket avfall som kommer komposteras. Vi vill även att ni bifogar en skiss över tomten där ni markerat var komposten kommer finnas. Observera att det tas ut en avgift för anmälan enligt miljöbalkens taxa. Anmälan görs via e-tjänster "Anmälan om kompostering".

Återbruket - ge dina gamla saker nytt liv!

Från och med den 5 juni och tillsvidare är Återbruket öppet på onsdagar mellan kl. 16.00-19.00 och lördagar mellan kl. 10.00-15.00.

På Återbruket i Kävlinge kan du köpa skänkta prylar och möbler till en låg kostnad. Du kan även lämna in prylar och möbler i gott skick som du inte längre behöver eller vill ha. Det går också bra att handla det som lämnats in till en låg kostnad.

Återbruket drivs ideellt av Lions Club Kävlinge tillsammans med Sysav och Kävlinge kommun. Tanken är att minska mängden avfall och överskottet går till Lions hjälpverksamhet. Återbruket finns på Floravägen i Kävlinge, bredvid återvinningscentralen.

Detta kan du lämna in:

 • Prylar, husgeråd, kläder och möbler i bra skick.
 • Byggnads- och trädgårdsmaterial. OBS: Mottagandet kan vara något begränsat.

Gemensam kretsloppsplan 2021-2030

Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i kommunen.

Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Läs mer om renhållningsordningen genom styrdokumenten.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?