Narkotikaguide

Cannabis

Vad är Cannabis?

Cannabis i form av marijuana eller hasch är den överlägset vanligaste illegala drogen bland ungdomar. Drogen är i dag mycket starkare än tidigare eftersom THC-halten under åren har ökat genom förädling.

Varför provar man Cannabis?

Det är betydligt vanligare bland tobaksrökare att de använt cannabis än bland dem som aldrig rökt. Det vanligaste sättet att få tag på cannabis är genom kompisar eller kompisars kompisar, inte sällan i samband med privata fester.

De mest omedelbara och kortsiktiga effekterna av cannabis bruk är berusning, ökad hjärtfrekvens och höjt blodtryck. THC leder till ökad dopaminfrisättning i hjärnan, vilket förklarar de euforiska effekterna.

Hur farligt är Cannabis?

Cannabisbruk kan orsaka minnesluckor, koncentrationssvårigheter, ångest, panikkänslor, depression, cancer, psykoser och schizofreni.

Cannabis påverkar uppmärksamhet, beslutsfattande, motivation och minne. Både hasch och marijuana är idag avsevärt starkare än tidigare eftersom styrkan på drogen har ökat genom förädling.

Tramadol

Vad är Tramadol?

Tramadol kallas ibland för ”tram” eller ”trad” och missbrukas ofta tillsammans med cannabis. Tramadol är narkotikaklassat och finns som verksam substans i flera olika läkemedel som exempelvis Tradolan och Nobligan. Tramadol förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel.

Varför provar man Tramadol?

Speciellt för tramadol är att det både har en aktiverande och en avslappnande effekt. Till en början är det uppiggande men efter hand ger ruset nedsatt medvetandegrad, dåsighet, eufori och ångestlindring. Man kan även drabbas av yrsel, huvudvärk och illamående.

Användande av tramadol har ökat bland våra ungdomar.

Hur farligt är Tramadol?

Högre doser kan leda till livshotande tillstånd så som krampanfall, hjärtproblem och andningssvårigheter.

Tramadol missbrukas oftast ihop med andra droger, inte minst cannabis vilket ökar riskerna.

Missbruk av Tramadol och andra opioider leder bland annat till sämre inlärningsförmåga, uppfattningsförmåga och initiativförmåga.

Tramadol är väldigt beroendeframkallande. ​Vissa personer kan vara extra känsliga vilket kan leda till kraftiga effekter redan vid låga doser.

Benzo

Vad är Benzo?

Bensodiasepiner (Benzo) är en grupp narkotikaklassade läkemedel. Exempel på läkemedel inom gruppen benso-diazepiner är Sobril, Stesolid och Temesta.

Varför provar man Benzo?

Bensodiazepiner används inom vården bland annat mot ångest, oro och sömnsvårigheter. De kan upplevas ångestdämpande och lugnande.

Hur farligt är Benzo?

Bensodiazepiner kan vara vanebildande och beroendeframkallande om de används regelbundet under lång tid kan bland annat orsaka förvirring och yrsel.

Ecstasy

Vad är Ecstasy?

Ecstasy tillverkas på kemisk väg och intas oftast som tabletter. Ecstasy påverkar, precis som amfetamin, hela det centrala nervsystemet.

Varför provar man Ecstasy?

Man kan känna sig pigg och att man har mer energi än vanligt.

På grund av ökad frisättning av serotonin i hjärnan kan man även känna sig överlycklig, kär, förtvivlad eller få attacker av skratt eller gråt.

Hur farligt är Ecstasy?

Vid användande kan man drabbas av hyperaktivitet, oro, rastlöshet och ångest. Man kan få sämre självkontroll, vilja hetsäta och se, höra, lukta eller känna sådant som inte finns. Efter användande kan man drabbas av trötthet, sömnsvårigheter, depression och ångest. Långvarigt bruk kan leda till depressioner, psykoser och utmattning.

Amfetamin

Vad är Amfetamin?

Amfetamin tillverkas på kemisk väg och intas oftast som tabletter eller kapslar. Amfetamin påverkar hela det centrala nervsystemet.

Varför provar man Amfetamin?

Amfetamin kan ge känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet.

Andra vanliga effekter/biverkningar är ökad puls, minskad hungerkänsla, snabbare andning, ökad blodtryck, retlighet, misstänksamhet, rastlöshet, ångest, sömnlöshet, delirium, vanföreställningar och psykos.

Hur farligt är Amfetamin?

Användning kan leda till att blodtrycket stiger, hjärtat slår fortare och andningen blir snabbare. Den ökade påfrestningen på kroppen kan leda till cirkulationskollaps vilket är ett direkt livshotande tillstånd.

Personer som har missbrukat amfetamin kan exempelvis drabbas av hallucinationer, ångest, psykos och vanföreställningar.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?