Riktlinjer för bilkörning under skoltid och fritidstid

Information till vårdnadshavare med barn i Kävlinge kommuns grundskolor.

Samtliga skolor är restriktiva med att personal använder privata bilar för transport av elever under skoltid och fritidstid.

Akuta situationer

Att anställda inom skolor i Kävlinge kommun använder privata bilar under arbetstid kan förekomma vid akuta situationer. Skolan försöker alltid kontakta vårdnadshavare i akuta situationer. Ibland är du som vårdnadshavare inte tillgänglig och då kan ditt barn bli transporterat i personals bil om det anses vara det bästa för barnet. Ett exempel kan vara att personal kör elev till vårdcentral vid en allergisk reaktion eller om en incident lett till att ett sår bör tas omhand av vårdpersonal. Skulle situationen anses vara allvarlig ringer skolan alltid 112.

Utflykter

Vid utflykter under skoltid och fritidstid används i möjligaste mån lokaltrafik eller inhyrd buss. Det kan förekomma att personal använder privata bilar vid utflykter/studiebesök till exempel som följebil till en inhyrd buss. Skulle ditt barn av någon anledning erbjudas att åka i en privat bil vid utflykt kontaktas du som vårdnadshavare inför utflykten. Du får via den e-post du uppgett i Infomentor information om den aktuella utflykten; plats, tid, ansvariga pedagoger och så vidare. Som vårdnadshavare har du då möjlighet att via e-post lämna ditt medgivande inför aktuell resa. För att skolan ska genomföra biltransporten för ditt barn vid aktuell utflykt/studiebesök måste minst en vårdnadshavare förmedlat ett medgivande till skolan.

Inför utflykter och studiebesök under skoltid och fritidstid upprättar alltid berörda pedagoger en riskbedömning som delges rektor.

Privata bilar

Om privata bilar används för transport under skoltid/fritidstid är föraren ansvarig för att bilen är besiktigad, skattad och försäkrad samt att de trafikregler och lagar som finns följs. Vad gäller bilstol är regeln enligt Trafikverket att barn kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning (bilbarnstol eller bältesstol/kudde) som är typgodkänd.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?