Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skolresor, skolskjuts

I Kävlinge kommun är det ca 700 elever som har skolskjuts till skolan, antingen med skolbuss eller taxi. Ansökan om skolskjuts görs digitalt.

Logga in på föräldraportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - för beslut, tider och rutt.

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i grundskolan om:

 • Du har långt till den skola där  kommunen  har  placerat  dig och uppfyller avståndskraven.
 • Du måste gå på trafikfarliga vägar för att ta dig till skolan.
 • Du är funktionshindrad och kan inte ta dig till skolan.
 • Någon annan särskild omständighet gör att du inte kan ta dig till skolan.

Avståndskraven är:

 • Årskurs F-3 med mer än 2 km till skolan.
 • Årskurs 4-6 med mer än 3 km till skolan.
 • Årskurs 7-9 med mer än 4 km till skolan.


Skolskjutsrutter läsår 2020/2021

Sök skolskjutsrutt, hållplatser och tiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Alla elever behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår, då beslut om skolskjuts alltid är tidsbegränsat, oftast läsårsvis.

Förnyad ansökan ska göras senast 18 maj 2020 för att kommunen med säkerhet ska kunna ordna skolskjuts till kommande läsår. Ansökan som lämnas in under läsåret har en handläggningstid på cirka 3 veckor.

Välja annan skola

Du har rätt att välja en annan skola än den som kommunen placerat dig i. Men om du erbjuds platsen och du väljer att börja där får dina vårdnadshavarna själva anordna/bekosta eventuell transport dit.

Växelvisboende

När barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda föräldrarna brukar man tala om växelvis boende. Bor båda föräldrarna i kommunen, varav den ena föräldern bor i upptagningsområdet för den skola där eleven går och av kommunen blivit tilldelad sin skolplacering, kan eleven har rätt till skolskjuts från båda föräldrarna.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts till den förälder som inte bor i upptagningsområdet för den skola där eleven är placerad i (vid växelvis boende) måste något av övriga krav för skolskjuts vara uppfyllda såsom skolvägens längd, funktionshinder, låg trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet som gör att eleven kan ha rätt till skolskjuts.  Föräldern ska vid varje läsårsstart göra en ny ansökan om skolskjuts för växelvis boende. Vid växelvis boende kan den totala restiden överstiga 80min/dag från sekundäradressen.

Vid förändrad vistelsetid av växelvisboende, (från udda vecka till jämn vecka eller tvärtom) är det en handläggningstid upp till fyra veckor.

Funktionshinder

Har du ett permanent funktionshinder eller särskilda behov gör vi en individuell prövning om du har rätt till skolskjuts. Tillfälliga funktionshinder, kortare tid än tre månader, ger inte rätt till skolskjuts.

Ansvar

Kommunen och dina föräldrar har ett gemensamt ansvar för din skolväg. Dina föräldrar ansvarar för att du kommer säkert till och från din hållplats. Kommunen ansvarar för din resa i skolskjutsen och att du säkert kommer av och på bussen/taxin.

Om du har missat skolbussen så ansvarar dina föräldrar för att du kommer till skolan.  Om du på grund av undervisning missar skolbussen så ansvarar skolan för att du kommer hem från skolan.

Om du är skolskjutselev och väljer att inte ta skolskjutsen hem så ansvarar dina föräldrar för att du kommer säkert hem.

Skolskjutsen är försenad?

Om du åker skolbuss kan du på morgonen efter 15 minuter gå hem och kontakta skolan. Du kan även kontakta kommunens kundtjänst på 046-73 90 00 eller Bergkvaras trafikledare på 040-53 53 06.
Vid taxi transport (efter 15 minuter) kontakta Taxi Kävlinge på 046-710268

Glömt något på bussen?

Har barnet glömt något på bussen går det bra att  kontakta Bergkvarabuss på telefonnummer 040-53 53 00

Har barnet glömt något i taxin går det bra att ringa på 046-710268.

Avboka taxitransport

Åker barnet med taxi och du under dagen kommer på att du ej har behov av transporten kan du avboka dagens transport till Taxi Kävlinge på 046-710268.

Är barnet sjuk?

Åker barnet med skolbussen till skolan räcker det att man ringer till skolan och sjukanmäler. Alla skolor har telefonsvarare för sjukanmälan av elev, dit kan man ringa kvällen innan och fram till strax innan klockan åtta på morgonen. 

I de fall man åker taxi till skolan ska sjukanmälan till taxi ske så fort som möjligt. Det är bra om det kan ske dagen innan. Vet man redan när man sjukanmäler att det gäller för flera dagar än en kan man komma överens med taxi att man ringer dagen innan eleven ska börja åka igen.

Telefonnummer till taxi: 046-710268

Leverantörer av skolskjuts

Kävlinge kommun använder sig av följande leverantörer för skolskjutstrafik:

 • Bergkvara bussbolag, 040-53 53 06
  Kontaktperson: trafikledare Christer Ohlsson
 • Taxi Kävlinge 046-710268
Uppdaterad 2020-10-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga