Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skolresor, skolskjuts

I Kävlinge kommun är det ca 700 elever som har skolskjuts till skolan, antingen med skolbuss eller taxi. Ansökan om skolskjuts görs digitalt.

Logga in på föräldraportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - för beslut, tider och rutt.

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i grundskolan om:

 • Du har långt till den skola där  kommunen  har  placerat  dig och uppfyller avståndskraven.
 • Du måste gå på trafikfarliga vägar för att ta dig till skolan.
 • Du är funktionshindrad och kan inte ta dig till skolan.
 • Någon annan särskild omständighet gör att du inte kan ta dig till skolan.

Avståndskraven är:

 • Årskurs F-3 med mer än 2 km till skolan.
 • Årskurs 4-6 med mer än 3 km till skolan.
 • Årskurs 7-9 med mer än 4 km till skolan.


Skolskjutsrutter läsår 2020/2021

Sök skolskjutsrutt, hållplatser och tiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Alla elever behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår, då beslut om skolskjuts alltid är tidsbegränsat, oftast läsårsvis.

Förnyad ansökan ska göras senast 18 maj 2020 för att kommunen med säkerhet ska kunna ordna skolskjuts till kommande läsår. Ansökan som lämnas in under läsåret har en handläggningstid på cirka 3 veckor.

Välja annan skola

Elever har rätt att välja en annan skola än elevens närmsta kommunala skola. Men väljer eleven att börja på annan skola får elevens vårdnadshavare själva anordna/bekosta eventuell transport dit.

Växelvisboende

När elev till separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Bor båda vårdnadshavarna i kommunen och eleven har valt någon av de närmsta kommunala skolorna i förhållande till bostadsadresserna, kan eleven har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts från den vårdnadshavare som inte bor i anslutning till den närmsta kommunala skola (vid växelvis boende) måste något av övriga krav för skolskjuts vara uppfyllda såsom skolvägens längd, funktionshinder, låg trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet som gör att eleven kan ha rätt till skolskjuts. Vårdnadshavaren ska vid varje läsårsstart göra en ny ansökan om skolskjuts för växelvis boende. Vid växelvis boende kan den totala restiden överstiga 80 min/dag från sekundäradressen.

Vid förändrad vistelsetid av växelvisboende, (från udda vecka till jämn vecka eller tvärtom) är det en handläggningstid upp till fyra veckor.

Funktionshinder

Har eleven ett permanent funktionshinder eller särskilda behov gör vi en individuell prövning om eleven har rätt till skolskjuts. Tillfälliga funktionshinder, kortare tid än tre månader, ger inte rätt till skolskjuts.

Ansvar

Kommunen och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevens skolväg. Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven kommer säkert till och från sin hållplats. Kommunen ansvarar för elevens skolskjutsresa och att eleven på ett säkert sätt kommer av och på bussen/taxin.

Om eleven har missat skolskjutsen så ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till skolan.  Om eleven på grund av undervisning missar skolbussen så ansvarar skolan för att eleven kommer hem från skolan.

Om skolskjutseleven väljer att inte ta skolskjutsen hem så ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer säkert hem.

Skolskjutsen är försenad?

Om skolbussen är sen med mer än 15 minuter bör eleven gå hem och kontakta skolan. Ni kan även kontakta kommunens kundtjänst på 046-73 90 00 eller Bergkvaras trafikledare på 040-53 53 06.
Vid taxitransport (efter 15 minuter) kontakta Taxi Kävlinge på 046-710268.

Glömt något på bussen?

Har eleven glömt något på bussen går det bra att  kontakta Bergkvarabuss på telefonnummer 040-53 53 00

Har eleven glömt något i taxin går det bra att ringa Taxi Kävlinge på 046-710268.

Är eleven sjuk?

Åker eleven skolbuss till skolan räcker det att man ringer till skolan och sjukanmäler. Alla skolor har telefonsvarare för sjukanmälan av elev, dit kan man ringa kvällen innan och fram till strax innan klockan åtta på morgonen. 

I de fall eleven åker taxi till skolan ska sjukanmälan till taxi ske så fort som möjligt. Det är bra om det kan ske dagen innan. Vet man redan när man sjukanmäler att det gäller för flera dagar kan man komma överens med taxi att man ringer dagen innan eleven ska börja åka igen.

Leverantörer av skolskjuts

Kävlinge kommun använder sig av följande leverantörer för skolskjutstrafik:

 • Bergkvara bussbolag, 040-53 53 06
  Kontaktperson: trafikledare Christer Ohlsson
 • Taxi Kävlinge 046-710268
Uppdaterad 2020-12-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga