Detaljplan för Arbetet 16

Skede

Arbete inför samråd pågår.

Planområdet

Planområdet ligger i centrala Kävlinge i anslutning till Unionstorget.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Detaljplanen har som syfte att undersöka möjligheterna för nya bostäder i kvarteret Arbetet. Samtidigt har planen också som syfte att skapa utrymme för olika centrumverksamheter i bottenvåningen och dra nytta av det centrala läget i Kävlinge.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?