Detaljplan för Möller 2 med flera, Kävlinge

Skede

Samrådet var 26 juni 2023 - 31 augusti 2023

Arbete inför granskning pågår

Planområdet

Planområdet är beläget i de västra delarna av Kävlinge tätort och omfattar Glacéläderfabriken och dess omgivning.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Intentionen med planförslaget är förstärka den entré som Glacéläderfabriken bidrar till när man anländer till Kävlinge tätort från sydost och skapa förutsättningar för att fabriksbyggnaden utvecklas med andra typer av verksamheter än vad nu gällande detaljplan medger. Som komplement till fabriken föreslås bostäder i form av flerbostadshus i 4-6 våningar. Viktigt är att fabriken bibehåller sin tidstypiska karaktär och att de tillkommande bostäderna utgör komplement till denna och till bostadsbebyggelsen norr om Kvarngatan. Den idag outnyttjade platsen ger möjlighet att kapa ett tillskott av bostäder, och samtidigt nyttja delar av befintlig vegetation.

Vy över planområdet

Vy över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?