Fåglar som stör

Många känner sig störda av fåglar. Det kan vara råkorna som skränar i sina kolonier eller skatorna som upplevs som ett hot mot trädgårdens småfåglar. Miljöavdelningen vill gärna öka förståelsen för våra vilda grannar som trots människans buller och stök vill leva så nära oss.

Miljöavdelningen får tidvis in klagomål på kajor, kråkor, råkor, korpar eller bara 'svarta fåglar' som skränar, skitar ner och förstör gräsmattor med mera.

Vad gör miljöavdelningen?

Ingenting! De fåglar som väljer att leva nära oss får vi lära oss att tolerera. Fåglarna kraxar, skränar, kuttrar och sjunger. Vissa tycker det är vackert, andra blir störda.

Miljönämnden har antagit en skyddsjaktspolicy för Kävlinge. I den ansluter miljönämnden sig till Sveriges Ornitologiska förenings riktlinjer som säger:

"...alla i Sverige förekommande fågelarter skall vara fredade året runt, såvida de inte är att betrakta som jaktbara, det vill säga jagas för konsumtion och tål en beskattning."

Det ligger inte i kommunens intresse att dela in vilda fåglar i skadliga eller nyttiga som är en förlegad syn på naturen. Därför skall inte de fågelarter som traditionellt blivit kategoriserade som skadedjur, till exempel kråkor och skator, jagas bara för att de valt att leva i eller intill våra tätorter.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?