Djur i tätort

Om du vill ha vissa lantbruksdjur och bor i en tätort behövs tillstånd till detta. Tillstånd söker du hos bygg- och miljönämnden.

Det behövs tillstånd för att ha hästar, nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän eller pälsdjur inom område med detaljplan.

Du behöver inte ha tillstånd för pälsdjur eller fjäderfän som är "sällskapsdjur". Med sällskapsdjur menas till exempel burfåglar, marsvin och liknande som oftast vistas inomhus.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?