Utekatter

Katter är mycket uppskattade sällskapsdjur som skänker många människor stor glädje. Kattens naturliga beteende gör att den är svår att hålla på begränsade områden och detta ställer krav på kattens ägare.

Katter är mycket uppskattade sällskapsdjur som skänker många människor stor glädje. Kattens naturliga beteende gör att den är svår att hålla på begränsade områden och detta ställer krav på kattens ägare.

Det finns en mängd olika lagar och regler som gäller katthållning. Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet för miljöbalken, Länsstyrelsen för djurskyddslagen medan polisen är tillsynsmyndighet för lagen om tillsyn över hundar och katter.

ID-märkning av katt

Katter kan och bör märkas och registreras. Registret finns hos Svenska Kennelklubben. Id-märkningen, som görs hos veterinär, kostar ett par hundra kronor och ökar chansen för att du ska återfå din katt om den springer bort.

Det finns två sätt att ID-märka katter, antingen genom tatuering i örat, eller genom chipmärkning.

Tatuering

De flesta katter tatueras i vänster öra och detta görs under narkos. Katter märks med en siffer- och bokstavskombination oftast bestående av fyra-fem tecken.

Chipmärkning

Chipmärkning görs när katten är vaken genom att ett chip injiceras i kattens nacke. Mikrochippet innehåller en slumpmässig sifferkombination. För att kunna avläsa ID-numret på ett mikrochipmärkt djur, krävs en speciell avläsare. De flesta veterinärer och även polisen har tillgång till avläsare för mikrochip.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?