Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hästar

Som enskild hästägare är var och en skyldig att följa gällande bestämmelser i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Ansvaret för tillsynen av att djurskyddet vid hästhållning efterlevs ligger på Länsstyrelsen.

I trafiken

Här följer några bestämmelser som kan vara viktiga att tänka på för den som leder häst, rider eller kör häst och vagn.

  • Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor.
  • Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Använd vägren, om det finns en sådan.
  • Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor.
  • Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.
  • Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs. I vissa särskilda fall ska man hålla tillräckligt låg hastighet, till exempel där barn finns på eller vid vägen. Vid möte på smala vägar, i skarpa kurvor och vid backkrön.
  • Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller. Om du kommer från terrängen in på en väg, har du väjningsplikt.
  • Du ska ge tecken när du ska svänga. Tecken ges enklast genom att man räcker ut handen, som när man cyklar.
  • Om du kör med vagn eller släde i mörker finns krav på belysning. Du ska ha lykta med vitt ljus framåt samt lykta med rött ljus bakåt. På sidorna ska det finnas orangea reflex och även två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget.

I mörker

Om du rider eller leder häst finns det inga särskilda krav på reflexer eller belysning under mörker. De generella varsamhetskraven innebär dock att du alltid bör ha reflexer eller lyktor, gärna båda. Reflexer bör du ha i sådan omfattning och placerade på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad det är för slags trafikant det handlar om. På hästen är det bra att ha reflexer på benen, framför allt på vänster framben och höger bakben. Hästen bör även ha någon reflex som syns bra bakifrån, till exempel fastsatt i svansen eller på ryttarens rygg.

I naturen

Du får rida fritt i naturen, eftersom ridning ingår i allemansrätten. Men med tanke på risken för markskador är det viktigt att noga välja väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas.

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov och särskilt om du planerar att rida regelbundet i ett visst område. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden ridning på annans mark. Då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos Länsstyrelsen om dina ridarrangemang kan skada marken.

På vägar

Statliga vägar (allmänna vägar) och kommunala vägar (gator) är till för allmänheten. Enskilda vägar med statsbidrag och enskilda vägar utan statsbidrag (privata), skogsbilvägar och ägovägar ägs av samfälligheter, privatpersoner eller företag. Det går inte att förbjuda ridning/körning på enskilda vägar eftersom en häst med ryttare eller kusk inte räknas som ett motordrivet fordon.

Allemansrätten ger alla rätt att använda en enskild väg om den inte kommer till skada. Skulle det ske till följd av vårdslös ridning/körning har vägens ägare möjlighet att kräva skadestånd (Skadeståndslagen 1972:207).

Hästbegravning

Grundregeln när ett större djur dör eller avlivas är att det ska skickas för destruktion för att undvika smittspridning. Det innebär i praktiken att de flesta döda hästar går till destruktion. Det blir dock allt vanligare med så kallad trotjänarbegravning, det vill säga att man begraver sin häst på den egna fastigheten istället.

Från den 1 februari 2015 behövs inte längre något tillstånd från Länsstyrelsen för att begrava sin häst. Däremot ska nedgrävning ske på lämplig plats enligt anvisningar från kommunen. Se vidare på sidan hästbegravning.

Skyltar

Ibland försöker markägare skydda sig mot häst-, bil- och gångtrafik genom att sätta upp egna skyltar. Men privata skyltar kräver tillstånd från kommunen. Om någon har satt upp en skylt på en plats där du brukar rida/köra eller där du anser att du bör få rida/köra, prata med markägaren. Om ni inte kommer överens, och du fortfarande tycker att du har rätt, ta kontakt med kommunen.

Ridning i Kävlinge kommun

I Kävlinge kommun finns inga tillstånd för privata skyltar.

Järavallens strövområde är ett naturreservat och ridning är endast tillåtet på den anvisade 2,5 km långa ridslingan.

Ridning får inte ske i följande motionsspår i Kävlinge kommun:

  • Vikenområdet, Furulund
  • Sandskogen, Löddeköpinge

Ridning får inte förekomma på Barsebäcks Saltsjöbad under tiden 1 maj - 30 september.

Uppdaterad 2020-01-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga