Korsbackaskolan

Korsbackaskolan är en högstadieskola som ligger centralt i Kävlinge. Skolan har 23 klasser fördelade på årskurs 7-9.

Korsbackaskolans gula tegelgavel och kommunens vapen på en grönskande kulle

Elevhälsa

Skolläkare
Gunilla Stripple
Tidsbeställning via skolsköterskan

Skolsköterska
Annie Walter
046-73 99 39 
annie.walter@kavlinge.se

Skolkurator
Anneli Emanuelsson Kämpe
046-73 94 07
anneli.emanuelssonkampe@kavlinge.se

Skolpsykolog
Julia Stenberg
046-73 95 05
julia.stenberg@kavlinge.se

Mer Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Didrik följande tider:

 • Måndag: 8.30 - 15.00
 • Tisdag: 8.00 - 14.30
 • Onsdag: 8.00 - 14.30
 • Torsdag: 8.00 - 14.30
 • Fredag: 8.00 - 11.30

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Didrik Larsson
didrik.larsson@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Mål

 • Alla elever, föräldrar och personal ska känna trygghet och trivsel i skolan. Alla ska visa respekt för och ta hänsyn till varandra.
 • Skolan ska arbeta för att stärka varje elevs självkänsla och utveckling mot en trygg identitet.
 • Vi vill skapa förståelse för att vi alla är olika och att vi har olika behov och förutsättningar.
 • Vi ska arbeta för att alla ska lära sig förstå och kunna leva sig in i andras villkor och värderingar.
 • Alla barn och ungdomar ska kunna delta i en lugn och harmonisk måltidsverksamhet tillsammans med personal/lärare

Medel

 • Alla på skolan arbetar aktivt tillsammans för att skapa trygghet och trivsel för alla. Personal, föräldrar och elever ansvarar tillsammans för att skolans värdegrund och gemensamt utformade regler följs.
 • Alla arbetar enligt upprättande planer för arbete mot mobbning och annan kränkande behandling och arbete med ANT.
 • Klassföreståndare/mentor insamlar och samordnar all information rörande eleven, samt ansvarar för att hemmen och berörd personal får del av denna så att en helhetssyn på eleven kan främjas. Klassföreståndare/mentor ska alltid informeras om någon åtgärd vidtages av annan personal.
 • Alla som arbetar i skolan ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet. Alla som arbetar i skolan ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.
 • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för solidaritet och människors lika värde.
 • Elever och personal ska tillsammans ansvara för en god skolmåltidsmiljö. Matråd, där elever ingår, ska finnas.

MFF akademin

På Korsbackaskolan finns en idrottsakademi för fotbollsintresserade ungdomar i samarbete med Malmö fotbollsförening.

Ansökan till MFFs fotbollsakademi

Uttagning

 • Datum för uttagning är fredagen den 10 februari klockan 14:00 till 16:00.
 • Högalids idrottsplats på konstgräset
 • Ta med fotbollsskor, benskydd och träningskläder. Handskar för målvakter. Det finns möjlighet att byta om på idrottsplatsen.

Uttagningarna sker på fotbollsgrunder, men de baseras också på karaktär. Betyg är inte avgörande, men du måste visa att du både kan spela fotboll och att du är motiverad att satsa på ditt skolarbete.

MFF har skapat en uppförandekod som tydligt beskriver att om du inte sköter ditt skolarbete får du inte vara med på träningarna. Därför är det viktigt att det blir tydligt redan vid intagningen, och när vi erbjuder en elev en plats i idrottsakademin kommer både eleven och föräldrarna att få skriva på ett ”kontrakt” kring detta upplägg.

Träning tre dagar i veckan

Eleverna kommer delas upp så att det blir 12 elever i två ordinarie klasser. Tre dagar i veckan kommer de att ha fotbollsträning, när de andra har vanliga lektioner. I gengäld kommer de att ha extra teoretiska lektioner någon gång i veckan vilket kan innebära längre skoldagar. Träningarna leds dels av en lärare på skolan, dels av en MFF-tränare som kommer till skolan. Förhoppningen är att fotbollen både ska uppmuntra ungdomarna att röra på sig mer, utvecklas inom sin sport, och att de samtidigt blir motiverade att satsa på skolarbetet.

Erfarenheterna från MFF:s idrottsakademier är att ungdomarna satsar mer på skolan, för man vill ju inte missa en träning. Vi hoppas också på att dessa ungdomar ska inspirera andra på skolan att både röra sig mer och ta skolan på allvar.

Läs mer om MFF:s fotbolls- och idrottsakademier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?