Korsbackaskolan

Korsbackaskolan är en högstadieskola som ligger centralt i Kävlinge. Skolan har 23 klasser fördelade på årskurs 7-9.

Korsbackaskolans gula tegelgavel och kommunens vapen på en grönskande kulle

Elevhälsa

Skolläkare
Gunilla Stripple
Tidsbeställning via skolsköterskan

Skolsköterska
Annie Walter
046-73 99 39 
annie.walter@kavlinge.se

Skolkurator
Anneli Emanuelsson Kämpe
046-73 94 07
anneli.emanuelssonkampe@kavlinge.se

Skolpsykolog
Julia Stenberg
046-73 95 05
julia.stenberg@kavlinge.se

Mer Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Didrik följande tider:

 • Måndag: 8.30 - 15.00
 • Tisdag: 8.00 - 14.30
 • Onsdag: 8.00 - 14.30
 • Torsdag: 8.00 - 14.30
 • Fredag: 8.00 - 11.30

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Didrik Larsson
didrik.larsson@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Mål

 • Alla elever, föräldrar och personal ska känna trygghet och trivsel i skolan. Alla ska visa respekt för och ta hänsyn till varandra.
 • Skolan ska arbeta för att stärka varje elevs självkänsla och utveckling mot en trygg identitet.
 • Vi vill skapa förståelse för att vi alla är olika och att vi har olika behov och förutsättningar.
 • Vi ska arbeta för att alla ska lära sig förstå och kunna leva sig in i andras villkor och värderingar.
 • Alla barn och ungdomar ska kunna delta i en lugn och harmonisk måltidsverksamhet tillsammans med personal/lärare

Medel

 • Alla på skolan arbetar aktivt tillsammans för att skapa trygghet och trivsel för alla. Personal, föräldrar och elever ansvarar tillsammans för att skolans värdegrund och gemensamt utformade regler följs.
 • Alla arbetar enligt upprättande planer för arbete mot mobbning och annan kränkande behandling och arbete med ANT.
 • Klassföreståndare/mentor insamlar och samordnar all information rörande eleven, samt ansvarar för att hemmen och berörd personal får del av denna så att en helhetssyn på eleven kan främjas. Klassföreståndare/mentor ska alltid informeras om någon åtgärd vidtages av annan personal.
 • Alla som arbetar i skolan ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet. Alla som arbetar i skolan ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.
 • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för solidaritet och människors lika värde.
 • Elever och personal ska tillsammans ansvara för en god skolmåltidsmiljö. Matråd, där elever ingår, ska finnas.

MFF akademin

Kävlinge kommun har ett samarbete med Malmö FF som innebär att vi har en fotbollsakademi för flickor och pojkar på Korsbackaskolan.

Ansökan till MFFs fotbollsakademin

Uttagning

 • Datum för uttagning är fredagen den 1 mars klockan 14:00 till 16:00.
 • Högalids idrottsplats på konstgräset
 • Ta med fotbollsskor, benskydd och träningskläder. Handskar för målvakter. Det finns möjlighet att byta om på idrottsplatsen.

Detta är MFF Akademin!

Är du intresserad av träna fotboll under skoltid? Då är skolakademin något som skulle passa dig. Första skolakademin startade 2005 och idag finns 18 skolakademier runtom i Skåne.

Grundtanken och målet med skolakademierna är att nå gymnasiebehörighet, ha roligt, vara en god kamrat och att utveckla sina fotbollskunskaper. Att få fler tillfällen till rörelse under en vecka och göra något som man verkligen brinner för har varit framgångsfaktorer för konceptet vilken även återspeglas på hög gymnasiebehörighet och höga meritpoäng.

Eleverna som går på Korsbackaskolans fotbollsakademi erbjuds tre träningspass i veckan med utbildade tränare från Malmö FF som stöttar upp skolans ansvariga personal.

Träningen är individbaserad och inte lagstyrd, elevens utveckling är i fokus. Träningen är upplagd som en kursplan där moment är återkommande under läsåret.

Läs mer om MFF:s fotbolls- och idrottsakademier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?